18.05.2015

Ocena bezpieczeństwa prawnego praktyki lekarskiej

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Ponieważ w ofercie mojej kancelarii znajduje się dokonanie oceny bezpieczeństwa prawnego praktyki lekarskiej (patrz: tutaj), miałem możliwości przeprowadzenia ostatnio kilku audytów w indywidualnych praktykach lekarskich. Poniżej chciałem podzielić się kilkoma refleksjami z tych audytów (audyty prowadzone były w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pacjentów).

czytaj dalej »

16.12.2014

Co ma robić lekarz, gdy popełnił błąd?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  W Internecie można znaleźć wiele stron, które zawierają instrukcje dla pacjentów, co trzeba robić, gdy pacjent uważa, że lekarz popełnił błąd. Niestety nie ma w sieci zbyt wielu informacji, które dotyczyłyby tej sytuacji z punktu widzenia drugiej strony: co ma robić lekarz, gdy popełni błąd. Tymczasem jest to jedno z podstawowych zagadnień, które lekarz powinien mieć przemyślane i opracowane. Poniżej przedstawiam propozycje pewnego schematu zachowania lekarza, w przypadku, gdy zdarzy mu się popełnić błąd. Zastrzegam przy tym, że chodzi mi o błąd medyczny, tj. sytuację, w której lekarz jednoznacznie wie, iż naruszył zasady wiedzy medycznej lub należytej staranności.

czytaj dalej »

26.10.2014

Czy istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  Na jednym z wykładów dla lekarzy zadano mi bardzo dobre pytanie, a mianowicie, czy istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może nie wypłacić odszkodowania ubezpieczonemu lekarzowi w przypadku uznania przez sąd, że lekarz ten popełnił błąd w sztuce medycznej. Odpowiadając na to pytanie należy stwierdzić, że tak – istnieją sytuacje, w których ubezpieczyciel może odmówić wypłaty odszkodowania.

czytaj dalej »

24.09.2014

Kto odpowiada za błąd w leczeniu pacjenta: lekarz prowadzący czy konsultujący?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem ciekawe pytanie dotyczące odpowiedzialność lekarza prowadzącego i konsultującego. Jeden z użytkowników strony napisał, że: „spieraliśmy się z kolegami, czy zlecenie konsultacji powoduje, że odpowiedzialność za diagnozę przejmuje konsultant. Jest to dla nas duży problem, gdyż na nasz oddział (geriatria) trafia wielu pacjentów z licznymi obciążeniami i często wzywamy na konsultację kardiologów, pulmonologów, diabetologów, a także ortopedów”. Przedstawiony tu problem powraca w bardzo wielu sprawach o błąd w sztuce medycznej.

czytaj dalej »

30.05.2014

Jeden dyżurny na dwa oddziały

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem następujące pytanie: „W szpitalu w którym pracuję, dotychczas mój odział zapewniał lekarza dyżurującego w SOR oraz drugiego, który dyżurował w tym samym czasie w oddziale. W związku z brakami kadrowymi nie można wykluczyć, że będziemy zmuszani do pracy w dwóch miejscach jednocześnie”. Czy to zgodne z prawem?

czytaj dalej »

21.03.2014

Jak załatwić lekarza?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Nie ulega wątpliwości, że pacjenci są coraz sprytniejsi, a stosowane przez nich metody złapania lekarza na jakimś błędzie coraz wymyślniejsze. Ostatnio zaobserwowałem, że pacjenci i ich prawnicy wzbogacili swój arsenał środków o kolejny sposób wykorzystania ludzkiego odruchu u lekarza. Metodę tę nazwałem „na zatroskaną córkę”.

czytaj dalej »

19.03.2014

Choroba zagrażająca życiu innych osób a tajemnica lekarska

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Po artykule Rozpoznanie choroby a tajemnica lekarska trafiły do mnie dwa pytania, dotyczące obowiązków związanych z rozpoznaniem groźnej choroby. Jeden z użytkowników pyta, czy to prawda, że lekarz ma obowiązek zgłaszania każdego przypadku rozpoznania padaczki u kierowcy. Drugi z użytkowników z kolei pyta, czy rozpoznają u lekarza-kierowcy zawodowego np. tętniaka rozwarstwiającego aorty, który w każdej chwili może pęknąć, powinien poinformować o tym właściwy urząd. Obaj użytkownicy mają wątpliwości, gdyż informacje te są objęte tajemnicą lekarską.

czytaj dalej »

03.02.2014

Jak rozmawiać z mediami? Aspekty praktyczno-prawne.

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Coraz częściej w telewizji widać poniższe sceny. Scena 1: lekarz ucieka przed fotoreporterami. Scena 2: lekarz zamyka się w gabinecie i wzywa ochronę, która niezdarnie próbuje usunąć dziennikarzy. Scena 3: lekarz przyłapany przez fotoreporterów krzyczy, że nie zgadza się na nagrywanie i zasłania ręką obiektyw kamery lub aparatu. We wszystkich tych sytuacjach lekarz staje się ofiarą i pozwala, żeby media i pacjent osiągnęły przewagę. Można jednak wszystko rozegrać tak, żeby lekarz wyszedł ze spotkania z mediami obronną ręką.

czytaj dalej »

10.01.2014

Co robić, gdy zginie pieczątka lekarska?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Pieczątka lekarska – przedmiot, bez którego nie można się objeść. Recepty, epikryzy, druki ZUS ZLA, zaświadczenia to tylko niektóre dokumenty, wymagające podstemplowania pieczątką lekarską. Przepisy wprost nie określają, co robić, gdy zginie pieczątka lekarska, jednakże warto podjąć kilka działań, które zabezpieczą lekarza przed ewentualnymi zarzutami związanymi z brakiem właściwego postępowania po zaginięciu pieczątki lekarskiej.

czytaj dalej »

25.11.2013

Łapówka czy dziękówka?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Wyrok w sprawie słynnego kardiochirurga wzbudził dyskusje w wielu środowiskach. Prawników i lekarzy skłonił on do refleksji nad granicą pomiędzy łapówka a dowodem wdzięczności (czyli inaczej tzw. dziękówką). Wyrok ten – moim zdaniem – niestety pogłębia i tak już niemały zamęt interpretacyjny. Z tego powodu krótko przedstawię przestępstwo łapownictwa biernego (przyjmowania łapówek) i wskażę kontrowersje z nim związane.

czytaj dalej »

24.11.2013

Kiedy można uznać, że wiedza medyczna jest aktualna?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), „Lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością”.

czytaj dalej »

24.11.2013

Jakie informacje są objęte tajemnicą lekarską?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) nie wprowadzają klasycznej definicji tajemnicy lekarskiej, jednakże w art. 40 ust. 1 u.z.l. jednoznacznie wskazano zakres informacji objętych tą tajemnicą. Zgodnie z tym przepisem, „Lekarz ma obowiązek zachowania w tajemnicy informacji związanych z pacjentem, a uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu”. Tajemnicą zawodową objęte są zatem wszystkie informacje związane z pacjentem i uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu.

czytaj dalej »

1234

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.