08.03
2014

Rozpoznanie choroby a obowiązki lekarza

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Ostatnio dostałem od jednego z użytkowników portalu ciekawe pytanie, a mianowicie, co powinno się znaleźć w dokumentacji medycznej w przypadku rozpoznania choroby, będącej przeciwwskazaniem do prowadzenia pojazdów (użytkownik podał przykład padaczki oraz zaburzeń rytmu serca). Z kolei inny użytkownik portalu zapytał, co robić w sytuacji, w której rozpoznaje się chorobę, powodującą istotny wpływ na styl życia pacjenta (cukrzyca, celiakia).

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) lekarze mają obowiązek informować o rozpoznaniu. Z obowiązku informowania o rozpoznaniu wynika, że w sytuacji, w której lekarz jest pewny rozpoznania powinien poinformować pacjenta o:

─ nazwie jednostki chorobowej;

─ konsekwencjach rozpoznania danej choroby dla pacjenta;

─ zagrożeniach związanych z daną chorobą.

Wszystkie te informacje powinny być wpisane do dokumentacji medycznej przez lekarza, jednakże pacjent nie musi ich podpisywać, gdyż przepisy nie przewidują takiego obowiązku.

W wielu przypadkach, w których choroba nie jest sama z siebie groźna (np. przeziębienie), taka informacja nie jest potrzebna. Niemniej informacja ta nabiera dużego znaczenia w sytuacjach, w których pacjent zachorował na chorobę, która:

a) wymaga ścisłego przestrzegania zaleceń lekarskich;

b) wymaga unikania pewnych produktów;

c) może być niebezpieczna dla otoczenia;

d) wyklucza wykonywanie pewnych prac lub czynności życiowych.

Odnotowania w dokumentacji medycznej faktu poinformowania pacjenta o konsekwencjach danej choroby i zagrożeniach z nią związanych (czyli o tzw. ryzyku chorobowym) zdejmuje z lekarza odpowiedzialność prawną w sytuacji, w której to ryzyko się ziści.

 

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.