24.11
2013

Kto może odebrać zgodę od pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

W praktyce często pojawiają się pytania, kto może odebrać zgodę od pacjenta na daną czynność medyczną. Przepisy odnoszące się do zgody, zawarte w art. 15-19 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) oraz w art. 32-35 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.), jednoznacznie wskazują, że zgodę może odebrać jedynie ta osoba, która udziela danego świadczenia zdrowotnego (zob. np. art. 32 ust. 1 u.z.l., który stanowi, że: „Lekarz może przeprowadzić badanie lub udzielić innych świadczeń zdrowotnych, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie, po wyrażeniu zgody przez pacjenta”).

Należy zatem wskazać, że sytuacja, w której np. asystenci czy rezydenci odbierają zgodę przed operacją dokonywaną przez innego lekarza, jest nieprawidłowa. Trzeba bowiem podkreślić, że zgodę może odebrać wyłącznie osoba, która danego świadczenia zdrowotnego udziela. Powstaje zatem pytanie, czy zgoda taka jest ważna. Wydaje mi się, że zgoda taka jest ważna (przy spełnieniu określonych przesłanek – zob. Kiedy zgoda pisemna nie jest ważna), gdyż nastąpiła akceptacja określonej czynności medycznej przez pacjenta. Niemniej wypada wskazać, że za nieprawidłowe poinformowanie pacjenta odpowiedzialny będzie lekarz, który faktycznie dokonywał operacji, a nie ten, który zgodę odbierał.

Podsumowując, w najlepszym interesie lekarzy leży to, żeby sami odbierali zgody od pacjentów przed udzieleniem im świadczeń zdrowotnych, a nie cedowali ten obowiązek na swoich podwładnych.

 

Radosław Tymiński

 

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.