25.07.2016

Kiedy pacjent pozywa lekarza? Najczęstsze przyczyny pozwów w amerykańskich badaniach naukowych

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Na stronie prawalekarza.pl wielokrotnie zajmowałem się różnymi tematami związanymi z pozywaniem lekarzy: sprawami sądowymi, które najczęściej mają lekarze (tutaj), symptomami zamiaru pozwania (tutaj), przyczynami pozywania lekarzy (tutaj).  Dziś chciałbym napisać o dość dużych i głośnych amerykańskich badaniach, w których analizowano przyczyny pozwów, ponieważ uważam, że wnioski płynące z badań mają istotne znaczenie dla lekarzy w Polsce.
  W 2015 r. w Medscape Malpractice Report 2015: Why Most Doctors Get Sued ukazała się ciekawa analiza spraw sądowych wniesionych przeciwko 4000 lekarzy pierwszego kontaktu i lekarzom wybranych specjalizacji pod kątem przyczyny wniesienia powództwa. Z raportu tego wynika, że: 31% pozwów to nieprzewidywalne i gwałtowne następstwa leczenia, w wyniku którego pacjent poniósł znaczną szkodę, 31% błąd w diagnozie, 12% to nieprawidłowe postępowanie medyczne (m.in. niewłaściwe leczenie), 4% nieprawidłowa dokumentacja medyczna i niewłaściwe zalecenia dla pacjenta, 4%  błąd w podawaniu leków, 3% niezachowanie procedur bezpieczeństwa, 3% nieuzyskanie świadomej zgody pacjenta.
  Komentując te dane i odnosząc się do polskich realiów, wypada zwrócić uwagę na kilka zależności. Po pierwsze, prawie 1/3 pozwów związana jest ze zdarzeniami gwałtownymi i nieprzewidywalnymi, w wyniku których pacjent doznaje szkody. W Polsce można zaobserwować podobne tendencje. Tym samym w przypadku wystąpienia zgonu pacjenta lub groźnego powikłania związanego z leczeniem możemy spodziewać się powództwa i trzeba się na to przygotować. Po drugie, w Stanach Zjednoczonych prawie 1/3 pozwów związana jest z nieprawidłowymi diagnozami. W Polsce jeszcze nie ma tak wielu spraw sądowych o nieprawidłową diagnozę, co wskazuje tylko, że liczba tych spraw może rosnąć (przykładowo w Kanadzie aż 63% pozwów dotyczy błędu w diagnozie). Najczęściej sprawy dotyczące nieprawidłowej diagnozy w Polsce odnoszą się do zbyt późnego rozpoznania nowotworu (rak szyjki macicy, rak prostaty, rak płuc) i są przeważnie związane z trzema specjalizacjami: ginekologia, urologia i interna. W związku z powyższym warto zawsze szczególnie starannie prowadzić monitorowanie pacjenta pod kątem onkologicznym. Po trzecie, warto zwrócić uwagę, że zaledwie 3% pozwów w USA dotyczy nieuzyskania świadomej zgody pacjenta. W tym kontekście podkreślam, że prowadzone przeze mnie audyty dokumentacji medycznej wskazują, iż w Polsce wiele podmiotów leczniczych posługuje się wadliwymi zgodami na wykonywanie różnego rodzaju zabiegów, co w przypadku sporu sądowego prowadziłoby do przegrania sprawy sądowej (niestety nawet rozdawane przez niektóre firmy zgody nie zawsze są prawidłowe). Niezależnie zatem od tego jak długo korzystamy ze zgodny zawsze warto zweryfikować jej prawidłowość (np. pod kątem opisania powikłań, o czym pisałem tutaj).


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.