24.11
2013

Jak udowodnić, że chory był informowany?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Na wstępie należy zaznaczyć, że zgodnie z ogólnymi regułami polskiego prawa cywilnego ciężar udowodnienia danego faktu spoczywa na osobie, która z tego faktu wywodzi skutki prawne (art. 6 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Oznacza to, że w przypadku sporu co do wykonania obowiązku informacyjnego, to na lekarzu spoczywa obowiązek udowodnienia jego wykonania. Należy bowiem zauważyć, że to lekarz wywodzi z udzielenia informacji skutki prawne: po pierwsze, że zgoda pacjenta była prawnie skuteczna (zgoda jest prawnie skuteczna, gdy zostanie poprzedzona informacją); po drugie, że wykonał jeden ze swoich obowiązków.

Udowodnienie wykonania obowiązku poinformowania pacjenta jest możliwe na wiele sposobów:

― najłatwiejsze jest przedstawienie informacji na piśmie i dołączenie jej do formularza zgody. Oczywiście nie trzeba każdorazowo wpisywać wszystkiego ręcznie, może być to wydruk komputerowy, najlepiej podpisany przez pacjenta;

― w praktyce najprostsze jest z kolei informowanie zawsze w obecności świadka, kolegi lub koleżanki lekarza. W takiej sytuacji – mając na uwadze, że pamięć ludzka jest zawodna – warto zawsze zanotować, że poinformowano chorego o ryzyku zabiegu w obecności dra XY;

― można także nagrywać udzielanie informacji i sobie te nagrania archiwizować. Jest to prosty, tani i skuteczny sposób, który zawsze może być wykorzystany jako dowód w sądzie. Należy jednak pamiętać, żeby na nagraniu pojawiła się informacja o pacjencie i dacie nagrania, trzeba też zarejestrować głos pacjenta. Przykładowo po udzieleniu informacji należy zadać pytania: Czy pan zrozumiał, proszę odpowiedzieć? Czy ma pan jakieś pytania? Doradzam nie ukrywać dyktafonu, tylko wprost powiedzieć pacjentowi, że ze względów proceduralnych akurat ta rozmowa musi być nagrywana.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.