11.05.2016

Ile kosztuje błąd lekarski ginekologa, ortopedy i chirurga?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Ostatnio wiele osób zwróciło się do mnie z pytaniami dotyczącymi wyceny konkretnych błędów. Jakkolwiek trudno generalizować, bo każda sprawa jest inna a wysokość odszkodowania zależy od okoliczności sprawy, to jednak warto mieć świadomość jakie kwoty realnie dostają pacjenci w sytuacji, gdy lekarzowi zostanie udowodniony błąd w sztuce. Sprawy, ułożone według trzech najczęściej skarżonych specjalizacji, wskazują przedmiot procesu (rok) oraz kwotę odszkodowania.

1. Ginekologia i położnictwo
Uszkodzenie pęcherza moczowego w trakcie laparoskopii i wystąpienie przetoki pęcherzowo-pochwowej   (2015) - 21.000 zł.
Zbyt późne cesarskie cięcie przy nieprawidłowym KTG (liczne decelaracje), encefalopatia u dziecka (2015) - 230.000 zł.
Zbyt długi czas pomiędzy decyzją o cesarskim cięciu a jego wykonaniem (stwierdzenie niedotlenienia 9.20 – rozpoczęcie cięcia 10.15), ciężka encefalopatia u dziecka (2015) - 300.000 zł + 5500 zł miesięcznej renty.
Poród siłami natury dziecka o wadze 5 kg, uszkodzenie splotu barkowego (2014) - 250.000 zł + 480 zł miesięcznej renty.
Zbyt długi czas pomiędzy decyzją o cesarskim cięciu a jego wykonaniem (stwierdzenie niedotlenienia 19.30 – rozpoczęcie cięcia 21.40), ciężka encefalopatia u dziecka (2013) - 300.000 zł + 4667 zł miesięcznej renty.
Zaniechanie ciągłego monitorowania płodu i pacjentki, u której stwierdzono nadciśnienie indukowane ciążą, pacjentka urodziła martwe dziecko i usunięto jej macicę z powodu atonii (2013) - 50.000 zł.
Poród dziecka 5,8 kg drogami natury, porażenie splotu barkowego (2013) - 286.000 zł + 600 zł miesięcznej renty.

2. Ortopedia
Zbyt późne rozpoznanie guza kości łokciowej (leczenie nieistniejącego złamania), konieczność bardziej radykalnej operacji (2016) - 40.000 zł.
Niewłaściwe wykonanie artroskopii stawu kolanowego, nieprawidłowe usunięcie łękotki (2015) - 15.000 zł.
Ambulatoryjne zaopatrzenie złamania trzeciej kości śródstopia, kości klinowej prawej oraz kości strzałkowej prawej, brak hospitalizacji i kontroli, konieczność amputacji nogi (2014) - 190.000 zł + 576 zł miesięcznej renty.
Brak zlecenia kontroli płytek krwi przy leczeniu przeciwzakrzepowym (2014) - 15.000 zł.
Brak właściwej zgody na operację protezoplastyki lewego stawu biodrowego, śródoperacyjne oparzenie powódki, uszkodzenie części strzałkowego nerwu kulszowego  (2014) - 150.000 zł.
Brak rozpoznania złamania prawej nogi i zaniechanie jej leczenia (2013) - 23.000 zł.
Brak leczenia przeciwbólowego u pacjentki po wypadku z urazem kończyny górnej  (2013) - 5000 zł.

3. Chirurgia
Brak wykonania na IP TK głowy u pacjenta po urazie głowy, z zaburzeniami mowy i niedowładem lewostronnym (2015) - 230.000 zł.
Kontynuowania laparoskopii zamiast otwarcia jamy brzusznej u pacjentki, u której stwierdzono liczne zrosty, poparzenie ściany jelita, wytworzenie się przetoki (2015) - 100.000 zł.
Brak reakcji na zgłaszane przez pacjenta dolegliwości po prostatektomii, brak decyzji o reoperacji, wytworzenie się przetoki odbytniczej, wyłonienie stomii (2015) - 200.000 zł.
Jatrogenne uszkodzenie przewodu wątrobowego wspólnego podczas cholecystostomii (2014) - 95.000 zł.
Jatrogenne uszkodzenie dróg żółciowych podczas cholecystostomii (2013) - 80.000 zł.

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.