11.01.2017

Czy sąd ma obowiązek powołania w sprawie medycznej biegłego?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Dość często lekarze pytają mnie, czy sąd ma obowiązek powołania biegłego w sprawach dotyczących odpowiedzialności lekarzy za błędy medyczne. Takie pytanie pada najczęściej w kontekście tego, że lekarz nie zgadza się z częścią albo całością opinii biegłego sądowego. Wielu lekarzy zwraca uwagę, że sąd przecież nie musi pytać biegłych, wystarczy, jeżeli na pewne kwestie odpowiedzą powołani przez strony świadkowie – bardzo często przecież także lekarze, którzy dysponują odpowiednią wiedzą i doświadczeniem zawodowym.
  Na wstępie do dalszych rozważań trzeba przypomnieć, że sąd – zarówno w postępowaniu cywilnym, jak i karnym – ma obowiązek powołania biegłego, jeżeli rozstrzygnięcie sprawy wymaga „wiadomości specjalnych”. W postępowaniu karnym obowiązek powołania biegłych sądowych wprost wynika z treści art. 193 § 1 k.p.k., zgodnie z którym: „Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego albo biegłych”. W postępowaniu cywilnym analogiczny obowiązek przewiduje art. 278 § 1 k.p.c., który stanowi, że: „W wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii”. Wreszcie w sprawach z zakresu odpowiedzialności zawodowej obowiązek powołania biegłych przewiduje art. 59 ust. 2 u.i.l., który brzmi: „Jeżeli stwierdzenie okoliczności mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy wymaga wiadomości specjalnych, zasięga się opinii biegłego lub specjalisty”.
  W praktyce przyjęło się, że „wiadomości specjalne”, o których mowa w cytowanych przepisach, są niezbędne do oceny materiału dowodowego w sprawach medycznych, dotyczących oceny merytorycznej prawidłowości postępowania lekarskiego (upraszczając chodzi o sprawy, w którym należy dokonać oceny tego, czy lekarz prawidłowo diagnozował lub leczył pacjenta). Z powyższego wynika, że sąd (karny, cywilny, lekarski) nie może sam dokonać oceny sprawy (np. na podstawie własnej wiedzy), lecz zawsze musi powołać biegłych sądowych w danej sprawie, o ile ocenia merytoryczną stronę postępowania lekarza. Tym samym sąd nie może poprzestać na zapytaniu świadków (nawet lekarzy, którzy w tym zakresie mogą posiadać wiadomości specjalne) o pewne zagadnienia medyczne, lecz ma obowiązek powołania biegłych na potrzeby danej sprawy w trybie uregulowanym odpowiednimi przepisami Kodeksu postępowania cywilnego, Kodeksu postępowania karnego i ustawy o izbach lekarskich.
  Podsumowując, w sprawach, w których ocenia się merytoryczną stronę postępowania lekarza, sąd ma obowiązek skorzystania z opinii biegłego sądowego. Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że strona ma możliwość kwestionowania opinii biegłego, jeżeli się z nią nie zgadza, a sąd ma obowiązek na podstawie własnej wiedzy i doświadczenia życiowego ocenić, czy opinia biegłego jest jasna, spójna i przekonująca.


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.