18.04
2014

Czy rezydent może samodzielnie wykonać zabieg operacyjny?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

Ostatnio trafiło do mnie kilka pytań dotyczących tego, czy rezydent (lekarz podczas specjalizacji) może samodzielnie wykonać zabieg operacyjny. W praktyce, jak wynika z otrzymywanych przeze mnie e-mail, jest różnie. Tymczasem regulujące to zagadnienie przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) są w tej sprawie jednoznaczne.

Zgodnie z art. 16m ust. 7 pkt 4 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty, „Kierownik specjalizacji […] lub lekarz kierujący stażem kierunkowym […] uczestniczy w wykonywanym przez lekarza zabiegu operacyjnym albo stosowanej metodzie leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko dla pacjenta, do czasu nabycia przez lekarza umiejętności samodzielnego ich wykonywania lub stosowania”.

Z przepisów tych wynika więc, że lekarz podczas specjalizacji (rezydent) może wykonywać każdy zabieg operacyjny w dwóch przypadkach:

po pierwsze, o ile kierownik specjalizacji lub lekarz kierujący stażem kierunkowym sprawuje uczestniczy w tym zabiegu;

po drugie, o ile nabył już umiejętność samodzielnego wykonywania danych zabiegów.

W praktyce bardzo ważne jest uzyskanie od kierownika specjalizacji pisemnego poświadczenia o umiejętności samodzielnego wykonywania danych zabiegów operacyjnych lub związanych z diagnostyką inwazyjną (np. koronarografia). Niekiedy bowiem zdarza się tak, że w przypadku skargi pacjenta na powikłania po zabiegu wykonywanym przez rezydenta kierownicy specjalizacji twierdzą, iż lekarz nie mógł ich samodzielnie wykonywać, bo nie miał zaświadczenia o umiejętności samodzielnego wykonywania tych zabiegów. Taka argumentacja zmierza do wykluczenia odpowiedzialności kierownika specjalizacji za brak uczestnictwa w wykonywanym zabiegu lub za niewłaściwe nauczenie lekarza wykonywania określonych zabiegów.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.