20.10.2014

Czy podmiot leczniczy musi zawrzeć umowę cywilnoprawną o dyżury z lekarzem rezydentem?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Wśród wielu pytań, które otrzymuję od lekarzy-rezydentów, dość często pojawia się wątek umowy cywilnoprawnej (kontraktu) pomiędzy lekarzem-rezydentem a podmiotem leczniczym, w którym lekarz ten odbywa specjalizację. Najczęściej rezydenci pytają o to, czy muszą odbywać dyżury w ramach umowy o kształcenie specjalizacyjne (będącej w sensie prawnym umową o pracę na czas określony programem rezydentury), czy też powinni zawierać odrębną umowę cywilnoprawną (tzw. kontrakt) na dyżury w ramach podmiotu leczniczego, w którym odbywają specjalizację. Istota pytania sprowadza się zatem do tego, czy wynagrodzenie z umowy o pracę na czas określony programem specjalizacji obejmuje też dyżury wymagane w programie specjalizacji.
  Odpowiadając na to pytanie, należy stwierdzić, że zgodnie z art. 16i ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty: „Lekarzowi pełniącemu dyżur medyczny w ramach realizacji programu specjalizacji przysługuje wynagrodzenie na podstawie umowy o pełnienie dyżurów, zawartej z podmiotem prowadzącym szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy”. Z przepisu tego jednoznacznie więc wynika, że podmiot leczniczy prowadzący szkolenie specjalizacyjne lub staż kierunkowy jest prawnie zobowiązany do zawarcia umowy cywilnoprawnej na pełnienie dyżurów medycznych realizowanych w ramach programu specjalizacji z lekarzem-rezydentem. Oznacza to, że wynagrodzenie wskazane w umowie o pracę na czas określony programem specjalizacji nie obejmuje dyżurów wymaganych w programie specjalizacji.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.