13.07
2015

Czy można pozwać biegłego sądowego, który wydał nierzetelną opinię?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Bardzo często otrzymuję pytanie, czy można pozwać biegłego sądowego, który wydał nierzetelną opinię. Odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta: tak. Należy jednak pamiętać, że czymś innym jest możliwość pozwania biegłego, a czymś innym udowodnienie przesłanek odpowiedzialności cywilnej biegłego.
  Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że skuteczne pozwanie biegłego sądowego będzie możliwe dopiero po wykazaniu, że:
1) lekarz, który pozywa biegłego, przegrał proces sądowy;
2) główną przyczyną przegrania procesu sądowego była treść opinii biegłego sądowego;
3) treści opinii biegłego sądowego nie dało się zakwestionować w sposób przewidziany prawem;
4) opinia biegłego sądowego jest niezgodna ze stanem faktycznym lub nierzetelna.
  Warto dodać, że ostatnio w jednej ze spraw Sąd Najwyższy stwierdził, że „biegły ponosi osobistą odpowiedzialność za opinie, które wydaje w procesie”, gdyż: „Opinia biegłego ma charakter samodzielnej wypowiedzi specjalisty. Wprawdzie jest on obowiązany brać pod uwagę w swojej pracy wskazania sądu, ale to nie uchyla jego odpowiedzialności” (wyrok SN z dnia 29 maja 2015 r., sygn. akt V CSK 479/14). W tej sprawie Sąd Najwyższy uwzględnił argumenty, przemawiające za dopuszczalnością pozywania biegłych.
  Uważam, że warto korzystać z tej możliwości prawnej, którą jest pozywanie biegłych sądowych, w sytuacjach, w których można udowodnić wystąpienie powyższych przesłanek. Niestety jakość opinii sądowych jest bardzo często nie najwyższa i być może dopiero obawa przed osobistą odpowiedzialnością spowoduje, że niektórzy biegli sądowi albo zrezygnują z opiniowania, albo będą poświęcać każdej opinii więcej staranności. Dzisiaj bardzo często jest tak, że w sprawach, które liczą 4 tomy akt, biegły sądowy wydaje opinię liczącą 1,5 strony.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.