06.11.2017

Czy lekarz-świadek ma możliwość zapoznania się z aktami sprawy, w której jest wzywany do sądu?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Ostatnio dostałem następujące pytanie od jednego z użytkowników strony prawalekarza.pl: „Otrzymałem wezwanie jako świadek, treść wezwanie brzmiała podobnie: państwo Iksińscy przeciwko towarzystwo ubezpieczeniowe XY w sprawie zapłaty. W związku z lukami pamięciowymi nie pamiętam w jakich okolicznościach miałem styczność z tymi osobami i moje pytanie dotyczy tego, czy mam możliwość zapoznania się z aktami sprawy przed rozprawą w sądzie”. Ponieważ lekarze dość często zadają to pytanie, warto dokładniej przyjrzeć się temu zagadnieniu.
  Przede wszystkim należy zauważyć, że przepisy polskiego prawa: karnego i cywilnego limitują dostęp do akt sprawy. Jeżeli chodzi o postępowanie karne, to dostęp do akt sprawy przysługuje: stronom, obrońcom, pełnomocnikom, przedstawicielom ustawowym, w ograniczonym zakresie mediatorowi, a innym osobom jedynie za zgodą sądu (art. 156 § 1 k.p.k.). W przypadku postępowania cywilnego osoby uprawnione do dostępu do akt sprawy to strony oraz uczestnicy postępowania (art. 9 § 1 k.p.c.).
  Analizując w powyższym kontekście pytanie zadane przez użytkownika, należy podkreślić, że już z samej redakcji przepisów wynika, iż dostęp do akt sprawy cywilnej jest łatwiejszy niż do karnej (w cywilnej stronom i uczestnikom, zaś w karnym tylko konkretnie wskazane osoby). Niezależnie jednak od tego trzeba zauważyć, że nie udostępnia się akt sprawy świadkom, ponieważ przejrzenie przez nich tych akt mogłoby wpłynąć na treść ich zeznań.
  Podsumowując, uważam, że potrzeba „odświeżenia” pamięci nie jest – moim zdaniem – dostatecznym usprawiedliwieniem dla przejrzenia akt sprawy przez świadka, niemniej można złożyć odpowiedni wniosek i spróbować jak oceni to sąd. Praktyka jednak pokazuje, że z reguły sądy odmawiają dostępu świadkom (patrz np. tutaj).


Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.