24.11
2013

Czy lekarz może informować osobę bliską o stanie zdrowia pacjenta?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Tak, przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm., dalej: u.z.l.) przewidują nawet, że pewnych przypadkach lekarz ma obowiązek udzielić informacji osobie bliskiej w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417, ze zm.; na temat pojęcia osoby bliskiej – patrz: Kim jest osoba bliska dla pacjenta w rozumieniu prawa?). Stosowanie do art. 31 ust. 6 u.z.l. osoba bliska może być informowana o stanie zdrowia pacjenta jedynie w trzech sytuacjach:

­   pacjent nie ukończył 16 lat;

­   pacjent jest nieprzytomny;

­   pacjent jest niezdolny do zrozumienia znaczenia informacji.

Chciałbym jednak podkreślić, że przepisy różnicują zakres informacji przekazywany osobie bliskiej (art. 31 ust. 6 u.z.l.) oraz pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu (art. 31 ust. 1 u.z.l.). W pierwszym przypadku lekarz może przekazać tylko informacje o stanie zdrowia (jest to zatem informacja ogólna), w drugim zaś musi być to informacja, obejmująca nie tylko określenie stanu zdrowia, lecz także rozpoznanie, proponowane oraz możliwe metody diagnostyczne, lecznicze, dające się przewidzieć następstwa ich zastosowania albo zaniechania, wyniki leczenia oraz rokowania.

 

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.