03.09
2015

Czy lekarz, który zostanie uniewinniony, otrzymuje zwrot kosztów procesu?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Ostatnio od użytkownika strony otrzymałem pytanie, czy w razie uniewinnienia w sądzie karnym może on liczyć na zwrot kosztów obrony, które będzie musiał wyłożyć. Pytanie jest bardzo ważne, bo proces karny, który trwa z reguły kilka lat, jest nieuchronnie związany z koniecznością poniesienia pewnych wydatków.

  Odpowiadając na to pytanie: lekarz uniewinniony w procesie karnym może liczyć na zwrot kosztów procesu (w art. 632 Kodeksu postępowania karnego przyjęto zasadę, iż w razie uniewinnienia oskarżonego lub umorzenia postępowania koszty procesu w sprawach z oskarżenia prywatnego ponosi oskarżyciel prywatny, a w sprawach z oskarżenia publicznego –gdy skarżącym jest prokurator – ponosi Skarb Państwa). Należy jednak zwrócić uwagę, że pojęcie „kosztów procesu” zostało zdefiniowane w art. 616 § 1 Kodeksu postępowania karnego, zgodnie z którym: „Do kosztów procesu należą: 1) koszty sądowe, 2) uzasadnione wydatki stron, w tym z tytułu ustanowienia w sprawie jednego obrońcy lub pełnomocnika”. Fakt zdefiniowania pojęcia „kosztów procesu” ma istotne znaczenie, gdyż wynika z niego, że nie wszystkie wydatki poniesione w związku ze sprawą podlegają zwrotowi, lecz tylko te, które sąd (sąd decyduje o wysokości zwrotu kosztów) uzna za uzasadnione.
  W praktyce przyjęło się, że lekarz powinien otrzymać zwrot kosztów:
1) ustanowienia upoważnionego obrońcy (przy uwzględnieniu jego nakładu pracy oraz charakteru sprawy);
2) swojego udziału w rozprawach, w tym kosztów dojazdu;
3) udziału w rozprawach swojego obrońcy;
4) przygotowania opinii prywatnej, mającej znaczenie dla sprawy;
5) innych wydatków, o ile udowodni, że były one istotne dla uzyskania orzeczenia uniewinniającego.
  Na koniec należy dodać, że aby otrzymać zwrot kosztów konieczne jest przedstawienie faktur, rachunków lub innego dokumentu potwierdzającego, że określona należność została przez lekarza uiszczona (np. faktura od obrońcy za udział w rozprawie, rachunek za wykonanie opinii prywatnej).

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.