22.08.2015

Czy lekarz bez specjalizacji może wykonać badanie na zlecenie organów prowadzących postępowanie karne?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem od lekarzy-rezydentów kilka pytań na temat zakresu ich kompetencji. W pytaniach tych często zwracacie Państwo uwagę na powierzanie lekarzom-rezydentom (lekarzom specjalizującym się) wszystkich możliwych zadań związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych (dyżurów, konsultacji, diagnostyki itd.). W związku z tym chciałbym podkreślić, że niezależnie od specjalizacji każdy lekarz ma prawo udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawaniu opinii i orzeczeń lekarskich (art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Tym samym lekarz bez specjalizacji może udzielać dokładnie tych samych świadczeń zdrowotnych, co lekarz ze specjalizacją, chyba że przepisy prawa wyraźnie zastrzegają, iż dana czynność może być wykonana tylko przez specjalistę.
  Przykładem czynności, które mogą być wykonane tylko przez specjalistę, jest właśnie badanie pokrzywdzonego lub podejrzanego na zlecenie organu prowadzącego postępowanie karne (tj. policji, prokuratury lub sądu). Zgodnie bowiem z § 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 23 lutego 2005 r. w sprawie poddawania badaniom lub wykonywania czynności z udziałem oskarżonego oraz osoby podejrzanej (rozporządzenie to stosuje się również do pokrzywdzonych), „Badania przeprowadza lekarz posiadający tytuł specjalisty w dziedzinie medycyny właściwej ze względu na zakres badania”. Z przepisu tego jednoznacznie wynika, że lekarz wykonujący badania na zlecenie organu prowadzącego postępowanie karne musi mieć specjalizację odpowiednią do problematyki badania.
  Podsumowując, przepisy przewidują zaledwie kilkanaście sytuacji, w których konieczne jest posiadanie specjalizacji do udzielania określonych świadczeń zdrowotnych. Pomimo tego zdecydowana większość świadczeń zdrowotnych może być udzielana przez lekarzy bez specjalizacji (np. praca w poradni specjalistycznej, wykonywanie zabiegów operacyjnych, udzielanie konsultacji specjalistycznych na innych oddziałach czy podejmowanie decyzji o wypisaniu pacjenta ze szpitala).

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżeń prawnych.