14.09
2015

Co wpływa na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia zasądzanego od lekarza?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

  Bardzo często pytacie mnie Państwo podczas konferencji i w e-mailach przesyłanych na adres prawa.lekarza@gmail.com o to, co wpływa na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia w procesach lekarskich za błędy medyczne. Właściwa odpowiedź na to pytanie jest tylko jedna – okoliczności konkretnej sprawy.
  Zanim omówię okoliczności, majace wpływ na wysokość odszkodowania i zadośćuczynienia, warto przypomnieć różnice pomiędzy tymi dwoma pojęciami w sprawach dotyczących błędów medycznych. W pewnym uproszczeniu można przyjąć, że odszkodowanie i zadośćuczynienie to rekompensata finansowa, przyznawana, gdy sąd ustali, że doszło do błędu medycznego, który ma wpływ na dobra prawne (przede wszystkim życie i zdrowie) poszkodowanego pacjenta. Odszkodowanie przyznaje się za szkodę, tj. za konkretny uszczerbek (stratę) w majątku pacjenta, który to uszczerbek wywołał błąd medyczny. Zadośćuczynienie przyznaje się za krzywdę, czyli indywidualne poczucie cierpienia, które błąd medyczny sprawił danemu człowiekowi.
  Tytułem odszkodowania należy zwrócić poszkodowanemu wszystkie wydatki, które poniósł lub poniesie w związku z błędem medycznym (art. 444 § 1 Kodeksu cywilnego). Do wydatków tych zalicza się koszty: transportu poszkodowanego z miejsca zdarzenia do szpitala, opieki lekarskiej, opieki i pielęgnacji poszkodowanego, rehabilitacji, lekarstw, specjalistycznego żywienia, specjalistycznej odzieży i aparatów ułatwiających funkcjonowanie, dostosowania mieszkania do potrzeb osoby, która stała się niepełnosprawna, zakupu samochodu dostosowanego do potrzeb osoby niepełnosprawnej, koszty przygotowania do wykonywania innego zawodu. Warto podkreślić, że wydatki te muszą być zwrócone poszkodowanemu nawet wtedy, gdy były one dostępne ze środków publicznych a poszkodowanych korzystał z nich w placówkach prywatnych.
  Tytułem zadośćuczynienia trzeba przyznać poszkodowanemu odpowiednią sumę pieniędzy za doznaną krzywdę (art. 445 § 1, art. 448 k.c.). W orzecznictwie sądowym wypracowano dość jednolity pogląd, że dla określenia rozmiaru doznanej krzywdy i odpowiedniości sumy trzeba wziąć pod uwagę: rodzaj błędu, rozmiar kalectwa (uszkodzenia), stopień cierpień fizycznych i psychicznych, ich intensywność i czas trwania, nieodwracalność następstw uszkodzenia ciała lub wywołania rozstroju zdrowia, wiek poszkodowanego, szanse i prognozy na przyszłość, poczucie nieprzydatności społecznej, bezradność życiową oraz wpływ, który wywarło zdarzenie wyrządzające szkodę na dotychczasowy sposób życia poszkodowanego.
  Podsumowując, o ile kwota odszkodowania może być dość precyzyjnie wyliczona (np. na podstawie faktur lub paragonów), o tyle wysokość odszkodowania jest zawsze decyzją uznaniową sądu. Tym samym trudno przewidzieć, ile w danej sprawie sąd może zasądzić od lekarza, gdyż jest to kwestia indywidualnej oceny danego sędziego.

Radosław Tymiński

Komentarze

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.