11.07
2014

Czy lekarz może używać tytułu doktora nie będąc doktorem nauk medycznych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio jeden z użytkowników strony przysłał do mnie następujące, bardzo ciekawe, pytanie: „Czy jest to zgodne z prawem, że lekarz, który nie ma doktoratu, przy swoim biogramie na stronie internetowej pisze: «dr Adam X – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych […]»?”. Uogólniając, można to pytanie sformułować następująco: czy lekarz może używać tytułu doktora nie mając obronionego doktoratu?

czytaj dalej »

26.04
2014

Na ile się ubezpieczyć?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Bardzo często lekarze różnych specjalności zwracają się do mnie z pytaniem na jaką sumę powinni się ubezpieczyć. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy w przypadku większości specjalizacji lekarskich nie wystarcza. Przypomnę: obowiązkowe ubezpieczenie powinno wynosić co najmniej 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

czytaj dalej »

07.01
2014

Bezpłatny kurs prawa medycznego dla lekarzy.

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Szanowni Państwo, wspólnie z kolegą uruchomiłem nową stronę internetową: http://kursprawamedycznego.pl/, na której znajdą Państwo testy z zakresu prawa medycznego. Testy zostały przygotowane z myślą o dwóch grupach odbiorców: lekarzach przygotowujących się do egzaminów (LEK i LDEK) oraz lekarzach, którzy wykonują zawód i chcą zdobyć praktyczną znajomość prawa. Testy zostały ułożone w 4 kategorie: lekarz wobec samorządu, lekarz wobec pacjenta, lekarz wobec innych zawodów, lekarz przed sądem. Zapraszam do korzystania z testów i czekam na Państwa opinie.

czytaj dalej »

25.11
2013

Najczęstsze przypadki naruszenia prawa pacjenta do intymności i godności

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U.2012.159 ze zm.), „Pacjent ma prawo do poszanowania intymności i godności, w szczególności w czasie udzielania mu świadczeń zdrowotnych”, a „Lekarz podczas udzielania świadczeń zdrowotnych ma obowiązek poszanowania intymności i godności osobistej pacjenta” (art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r.o zawodach lekarza i lekarza dentysty, Dz.U.2011.277.1634 ze zm.).

czytaj dalej »

25.11
2013

Najczęstsze błędy na pieczątkach lekarskich

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Na podstawie doświadczeń związanych z prowadzeniem szkoleń dla lekarzy oraz obroną lekarzy w procesach sądowych przedstawiam poniżej subiektywną listę najczęściej występujących błędów na pieczątkach lekarskich. Jednocześnie chciałbym zauważyć, że błędny na pieczątkach lekarskich mogą mieć swoje mniej albo bardziej poważne konsekwencje: przede wszystkim mogą świadczyć o ogólnej niestaranności lekarza oraz mogą być argumentem na rzecz tezy o nieznajomości prawa przez danego lekarza. Z tego względu nawet prozaiczna pieczątka nabiera niekiedy istotnego znaczenia.

czytaj dalej »

25.11
2013

Prawo w życiu lekarza

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Z roku na rok, a w zasadzie z miesiąca na miesiąc, prawo wkracza coraz intensywniej w życie zawodowe każdego lekarza. Proces ten dokonuje się z szybkością niespotykaną wcześniej. Z tego względu warto uświadomić sobie kilka faktów, które pozwolą na bezpieczne wykonywanie zawodu lekarza.

czytaj dalej »

25.11
2013

Specjalizacje po nowemu

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie specjalizacji lekarzy i lekarzy dentystów (Dz.U. poz. 602), które dopełniło w tej mierze regulację ustawową (art. 16-18 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty). Zgodnie z obecnymi przepisami, występują dwa rodzaje specjalizacji: jednolite i modułowe.

czytaj dalej »

25.11
2013

Kilka kwestii związanych ze szczepieniami (na podstawie pytań użytkowników)

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Czy szczepienie należy zawsze poprzedzić badaniem pacjenta?

             Tak. Zasady przeprowadzania szczepień ochronnych zostały uregulowane w ustawie z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U.234.1570 ze zm., dalej: ustawa o chorobach zakaźnych). Zgodnie z przepisami tej ustawy, wykonanie obowiązkowego szczepienia ochronnego musi być poprzedzone lekarskim badaniem kwalifikacyjnym w celu wykluczenia przeciwwskazań do wykonania szczepienia (art. 17 ust. 2 ustawy o chorobach zakaźnych), zaś lekarz po wykonaniu tego badania ma obowiązek wydać zaświadczenie ze wskazaniem daty i godziny przeprowadzonego badania (art. 17 ust. 4 ustawy o chorobach zakaźnych).

czytaj dalej »

25.11
2013

Kim jest osoba bliska dla pacjenta w rozumieniu prawa?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Przepisy ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) definiują pojęcie „osoby bliskiej” uznając, że jest nią małżonek, krewny lub powinowaty do drugiego stopnia w linii prostej, przedstawiciel ustawowy, osoba pozostająca we wspólnym pożyciu lub osoba wskazana przez pacjenta (art. 3 ust. 1 pkt 2 u.p.p.).

czytaj dalej »

13456

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.