02.02
2016

Nowe, bardzo ważne przepisy dla ginekologów-położników (cz. II)

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

W dniu 15 grudnia opublikowałem wpis o nowych, bardzo ważnych przepisach dla ginekologów. We wpisie tym sygnalizowałem istotne kwestie, które zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii i położnictwa z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadku występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007). Ponieważ wpis spotkał się z żywą reakcją użytkowników strony, dziś chciałbym przyjrzeć się tym zagadnieniom poruszonym w rozporządzeniu, które często stanowią przedmiot sporów sądowych.

czytaj dalej »

26.01
2016

Kiedy pacjent musi informować lekarza, że jest nosicielem wirusa HIV?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Kilka dni temu jeden z lekarzy poprosił mnie o wyjaśnienie ciekawego prawnie zagadnienia, a mianowicie, czy pacjent musi informować lekarza, że jest nosicielem wirusa HIV. Użytkownik tej strony napisał bowiem, że spotkał się z różnymi poglądami na ten temat. Pytanie w istocie dotyczy tego, czy lekarz ma prawo wiedzieć, że jego pacjent jest nosicielem wirusa HIV.

czytaj dalej »

15.12
2015

Nowe, bardzo ważne przepisy dla ginekologów-położników (cz. I)

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

W dniu 9 listopada 2015 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii i położnictwa z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadku występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007). Warto przyjrzeć się przepisom tego rozporządzenia, które wchodzi w życie 1 czerwca 2016 r., ponieważ reguluje ono wiele kwestii, które często stają się przedmiotem spraw sądowych. Poniżej przedstawię trzy istotne zagadnienia, które uregulowano w rozporządzeniu.

czytaj dalej »

23.10
2015

Strona, którą każdy lekarz musi codziennie odwiedzać

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Coraz częściej, broniąc lekarzy w sprawach sądowych, mierzę się z problemem błędów w leczeniu farmakologicznym, skutkujących wystąpieniem ciężkich powikłań ze zgonem pacjenta włącznie (polipragmazja). W niektórych tego rodzaju sprawach pojawia się wątek nieznajomości przez lekarza tzw. komunikatów bezpieczeństwa, publikowanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

czytaj dalej »

11.10
2015

Czym różni się leczenie poza charakterystyką produktu leczniczego od eksperymentu medycznego?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem od jednego z lekarzy następujący e-mail: „Proszę o pomoc, bo już się pogubiłem. Jak lek jest zarejestrowany od 12 roku, to czy mogę go stosować u młodszych? Jeśli jest zarejestrowany do podawania podskórnego lub domięśniowego, to czy mogę podać dożylnie? Przeczytałem na Pana stronie, że lekarz może leczyć poza charakterystyką. Jeżeli to zrobię, to na pewno leczę off label, ale czy nie jest to eksperyment medyczny?”

czytaj dalej »

28.08
2015

Czy lekarz ratujący zdrowie lub życie człowieka może naruszyć dobra chronione prawem?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz


  Ostatnio zwrócił się do mnie z ważnym pytaniem jeden z lekarzy (robiący specjalizację z medycyny ratunkowej) z pytaniem, czy ratując życie lub zdrowie danej osoby, może naruszyć jej inne dobra prawne lub dobra prawne innych osób. W sprawie chodziło o to, że zobaczył w bardzo gorący dzień dziecko – jak podejrzewał – nieprzytomne w samochodzie na parkingu przed supermarketem i zastanawiał się, czy może zbić okno w tym – bardzo drogim – samochodzie czy też powinien podjąć inne działania, np. zmierzające do odnalezienia matki tego dziecka.

czytaj dalej »

17.08
2015

Nowe możliwości pracy dla lekarzy specjalistów

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Zgodnie z tą ustawą, w sądach okręgowych będą powstawały opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, których zadaniem będzie opiniowanie na zlecenie sądu lub prokuratora w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

 

czytaj dalej »

02.04
2015

Jak rozumieć sformułowanie „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży”, o którym mowa w Programie Szczepień Ochronnych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Jedna z użytkowniczek mojej strony zwróciła się do mnie z pytaniem, jak należy rozumieć sformułowanie „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży”, którym posługuje się Program Szczepień Ochronnych na rok 2015 w przypadku szczepienia: na błonicę, tężec, krztusiec oraz przeciwko Streptococcus pneumoniae. Jest to ciekawe zagadnienie, gdyż w przypadku dzieci urodzonych „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży” przepisy zalecają zastosowanie szczepionki o określonych właściwościach (błonica, tężec, krztusiec) lub nakładają na nie obowiązek poddania się szczepieniu (pneumokoki). Użytkowniczka, która przesłała mi swoje pytanie, wskazała, że w praktyce cytowany zwrot jest rozumiany dwojako: po pierwsze, jako dzień, w którym płód wkracza w 37 t.c. (czyli 36 t.c. + 7 dni); po drugie, jako dzień przed dniem, w którym płód wkracza w 38 t.c. (czyli 37 t.c. + 6 dni).

czytaj dalej »

04.12
2014

Audycja w TOK FM (niedziela ok. 12.20)

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Szanowni Państwo, w niedzielę odbędzie się audycję z moim udziałe w TOK FM o sprawach lekarskich, problemach lekarzy i roszczeniach pacjentów. Rozmowa zostanie wyemitowana w ramach audycji red. Anny Gmiterek-Zabłockiej "Twój problem, moja sprawa". Planowo rozmowa ma się rozpocząć około 12.20 i trwać 20 minut. Wszystkich zainteresowanych do słuchania. Pozdrawiam Radosław Tymiński

czytaj dalej »

20.11
2014

Prawo medyczne w przypadkach

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Szanowni Państwo, uprzejmie informuję, że nakładem wydawnicwa Medical Tribune ukazała się książka Prawo medyczne w przypadkach. Książka zawiera zestawienie trudnych sytuacji w codziennej praktyce lekarskiej i propozycje ich rozwiązania. Sytuacje problemowe zostały przedstawione w formie scenek (mojego autorstwa) i są opatrzone komentarzem prawnym (mojego autorstwa) oraz komentarzami psychologicznymi (autorstwa: dr hab. Doroty Podgórskiej-Jachnik oraz mgra Rafała Osińskiego). Przedstawione sytuacje znacie Państwo ze swojej praktyki, gdyż zostały one zapropoponowane przez prof. dra hab. Dariusza Moczulskiego oraz wybrane na podstawie pytań użytkowników strony www.prawalekarza.pl. Więcej informacji o książce tutaj.

czytaj dalej »

19.11
2014

Co ma zrobić lekarz, gdy stwierdzi u pacjenta przeciwwskazania do kierowania pojazdem?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem kilka pytań od lekarzy (kardiologów, onkologów), dotyczących tego, jak mają się zachować, gdy stwierdzają u pacjenta przeciwwskazania do kierowania pojazdami. Jedna z użytkowniczek strony pyta: „Mam pacjentów którzy, pomimo leczenia oraz czynnej choroby nowotworowej, nadal pracują jako kierowcy – i tu pytanie o moją odpowiedzialność jako lekarza – bo, że powinnam informować ich o zagrożeniu, to jest zrozumiałe ale czy moje ingerencja w takich wypadkach powinna iść dalej – np. zawiadomienie pracodawcy o tym, że pacjent nie powinien być kierowcą np. autobusu?”. Problem z ujawnieniem informacji o pacjencie jest oczywisty – lekarze są związani tajemnicą lekarską i nie wiedzą, czy stwierdzenie przez nich przeciwwskazań do kierowania pojazdami uprawnia ich do poinformowania osób trzecich o stanie zdrowia pacjenta.

czytaj dalej »

123456

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.