12.09
2016

Czy kierownictwo podmiotu leczniczego może wymuszać na lekarzu decyzje terapeutyczne na podstawie przepisów wewnętrznych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Bardzo często w swojej praktyce spotykam się z tym, że pewne postępowanie diagnostyczne, terapeutyczne lub administracyjne jest na lekarzu wymuszane przez kierownictwo miejsca pracy. W tym kontekście warto jednak pamiętać, że kierownictwo podmiotu leczniczego nie może ingerować we wszystkie decyzje lekarza.

czytaj dalej »

07.09
2016

Dlaczego potrzebny jest podręcznik do PES z danej specjalizacji?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Dzisiaj temat tylko pozornie niezwiązany z prawem, lecz w praktyce niezwykle ważny. Uważam, że konieczne jest stworzenie oficjalnie zatwierdzonych i przyjętych (np. przez samorząd lekarski, CEM, Ministerstwo Zdrowia, konsultantów krajowych) listy podręczników obowiązujących do specjalizacji lekarskich. Moim zdaniem, każda specjalizacja lekarska powinna mieć wskazany jeden podręcznik obowiązujący do państwowego egzaminu specjalizacyjnego (PES).

czytaj dalej »

09.06
2016

Czy lekarz-pediatra może odmówić opieki w POZ nad dzieckiem, którego rodzice odmawiają wykonywania szczepień obowiązkowych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio trafiło do mnie bardzo ciekawe pytanie, jedna z użytkowniczek mojej strony zapytała: „Czy jako pediatra POZ’u mam prawo odmówić długoplanowej opieki nad dzieckiem,  którego rodzice nie wyrażają zgody na szczepienia obowiązkowe. Informacja,  że rodzice będą musieli poszukać innego lekarza prowadzącego jest podawana po zbadaniu dziecka, wyczerpującej, spokojnej rozmowie na temat aktualnych problemów zdrowotnych dziecka i dogłębnej informacji dotyczącej szczepień”.

czytaj dalej »

04.05
2016

Lekarzu bądź czujny! Czyli o tym, co można znaleźć w Internecie

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  W Internecie istnieje wiele stron i blogów poświęconych zagadnieniom prawa medycznego. Przeważnie są one prowadzone przez prawników lub kancelarie prawne i mają charakter poradników, w których publikowane są odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania. Należy jednak zwrócić uwagę na nowy trend: pojawienie się wyspecjalizowanych serwisów poświęconych błędom medycznym. Jest to stosunkowo nowa tendencja, której lekarze powinni się uważnie przyjrzeć, ponieważ wkrótce będą mieli do czynienia ze świadomymi i uwrażliwionymi na ten problem pacjentami. Poniżej prezentuję trzy serwisy, które warto odwiedzić:

czytaj dalej »

11.04
2016

Nowe obowiązki lekarzy i podmiotów leczniczych związane z łagodzeniem bólu porodowego

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

W dniu 31 sierpnia 2016 r. wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w łagodzeniu bólu porodowego (Dz. U. poz. 1997). Ponieważ rozporządzenie to przewiduje nowe obowiązki podmiotów leczniczych i lekarzy, warto się z nim zapoznać i przygotować do jego wejścia w życie.

czytaj dalej »

21.03
2016

5 pytań o świadczenia zdrowotne z zakresu anestezjologii i intensywnej terapii

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio od użytkowników mojej strony otrzymałem kilka pytań dotyczących anestezjologii. Pewne wątpliwości wywołuje interpretacja przepisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie standardów postępowania medycznego w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą (Dz. U. z 2013 r., poz. 15, dalej: rozporządzenie anestezjologiczne). Poniżej przedstawiam odpowiedzi na te pytania, które do mnie spłynęły. Równocześnie zachęcam przedstawicieli innych specjalizacji także o zbieranie pytań i przysyłanie ich do mnie.

czytaj dalej »

02.02
2016

Nowe, bardzo ważne przepisy dla ginekologów-położników (cz. II)

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

W dniu 15 grudnia opublikowałem wpis o nowych, bardzo ważnych przepisach dla ginekologów. We wpisie tym sygnalizowałem istotne kwestie, które zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii i położnictwa z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadku występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007). Ponieważ wpis spotkał się z żywą reakcją użytkowników strony, dziś chciałbym przyjrzeć się tym zagadnieniom poruszonym w rozporządzeniu, które często stanowią przedmiot sporów sądowych.

czytaj dalej »

26.01
2016

Kiedy pacjent musi informować lekarza, że jest nosicielem wirusa HIV?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Kilka dni temu jeden z lekarzy poprosił mnie o wyjaśnienie ciekawego prawnie zagadnienia, a mianowicie, czy pacjent musi informować lekarza, że jest nosicielem wirusa HIV. Użytkownik tej strony napisał bowiem, że spotkał się z różnymi poglądami na ten temat. Pytanie w istocie dotyczy tego, czy lekarz ma prawo wiedzieć, że jego pacjent jest nosicielem wirusa HIV.

czytaj dalej »

15.12
2015

Nowe, bardzo ważne przepisy dla ginekologów-położników (cz. I)

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

W dniu 9 listopada 2015 r. Minister Zdrowia wydał rozporządzenie w sprawie standardów postępowania przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych w dziedzinie ginekologii i położnictwa z zakresu okołoporodowej opieki położniczo-ginekologicznej, sprawowanej nad kobietą w okresie ciąży, porodu, połogu, w przypadku występowania określonych powikłań oraz opieki nad kobietą w sytuacji niepowodzeń położniczych (Dz. U. poz. 2007). Warto przyjrzeć się przepisom tego rozporządzenia, które wchodzi w życie 1 czerwca 2016 r., ponieważ reguluje ono wiele kwestii, które często stają się przedmiotem spraw sądowych. Poniżej przedstawię trzy istotne zagadnienia, które uregulowano w rozporządzeniu.

czytaj dalej »

23.10
2015

Strona, którą każdy lekarz musi codziennie odwiedzać

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Coraz częściej, broniąc lekarzy w sprawach sądowych, mierzę się z problemem błędów w leczeniu farmakologicznym, skutkujących wystąpieniem ciężkich powikłań ze zgonem pacjenta włącznie (polipragmazja). W niektórych tego rodzaju sprawach pojawia się wątek nieznajomości przez lekarza tzw. komunikatów bezpieczeństwa, publikowanych przez Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych.

czytaj dalej »

11.10
2015

Czym różni się leczenie poza charakterystyką produktu leczniczego od eksperymentu medycznego?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem od jednego z lekarzy następujący e-mail: „Proszę o pomoc, bo już się pogubiłem. Jak lek jest zarejestrowany od 12 roku, to czy mogę go stosować u młodszych? Jeśli jest zarejestrowany do podawania podskórnego lub domięśniowego, to czy mogę podać dożylnie? Przeczytałem na Pana stronie, że lekarz może leczyć poza charakterystyką. Jeżeli to zrobię, to na pewno leczę off label, ale czy nie jest to eksperyment medyczny?”

czytaj dalej »

28.08
2015

Czy lekarz ratujący zdrowie lub życie człowieka może naruszyć dobra chronione prawem?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz


  Ostatnio zwrócił się do mnie z ważnym pytaniem jeden z lekarzy (robiący specjalizację z medycyny ratunkowej) z pytaniem, czy ratując życie lub zdrowie danej osoby, może naruszyć jej inne dobra prawne lub dobra prawne innych osób. W sprawie chodziło o to, że zobaczył w bardzo gorący dzień dziecko – jak podejrzewał – nieprzytomne w samochodzie na parkingu przed supermarketem i zastanawiał się, czy może zbić okno w tym – bardzo drogim – samochodzie czy też powinien podjąć inne działania, np. zmierzające do odnalezienia matki tego dziecka.

czytaj dalej »

17.08
2015

Nowe możliwości pracy dla lekarzy specjalistów

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

W dniu 5 sierpnia 2015 r. Sejm uchwalił ustawę o opiniodawczych zespołach sądowych specjalistów. Zgodnie z tą ustawą, w sądach okręgowych będą powstawały opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów, których zadaniem będzie opiniowanie na zlecenie sądu lub prokuratora w sprawach rodzinnych i opiekuńczych oraz w sprawach nieletnich na podstawie przeprowadzonych badań psychologicznych, pedagogicznych lub lekarskich.

 

czytaj dalej »

02.04
2015

Jak rozumieć sformułowanie „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży”, o którym mowa w Programie Szczepień Ochronnych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Jedna z użytkowniczek mojej strony zwróciła się do mnie z pytaniem, jak należy rozumieć sformułowanie „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży”, którym posługuje się Program Szczepień Ochronnych na rok 2015 w przypadku szczepienia: na błonicę, tężec, krztusiec oraz przeciwko Streptococcus pneumoniae. Jest to ciekawe zagadnienie, gdyż w przypadku dzieci urodzonych „przed ukończeniem 37 tygodnia ciąży” przepisy zalecają zastosowanie szczepionki o określonych właściwościach (błonica, tężec, krztusiec) lub nakładają na nie obowiązek poddania się szczepieniu (pneumokoki). Użytkowniczka, która przesłała mi swoje pytanie, wskazała, że w praktyce cytowany zwrot jest rozumiany dwojako: po pierwsze, jako dzień, w którym płód wkracza w 37 t.c. (czyli 36 t.c. + 7 dni); po drugie, jako dzień przed dniem, w którym płód wkracza w 38 t.c. (czyli 37 t.c. + 6 dni).

czytaj dalej »

12345

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.