23.01
2014

Czyje są wyniki badań: pacjenta czy podmiotu leczniczego?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Kilka osób ostatnio pytało, czyje są wyniki badań diagnostycznych: pacjenta czy podmiotu leczniczego. Zanim odpowiem, podkreślę jednak, że nie ma przepisów wprost regulujących to zagadnienie, dlatego odpowiedź można uzyskać dopiero na podstawie analizy wielu przepisów. Odpowiadając na to pytanie, można rozróżnić dwie sytuacje, w których są inni właściciele wyników badań:

czytaj dalej »

22.01
2014

Prowadzenie dokumentacji medycznej - kurs dla lekarzy

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Czym jest dokumentacja medyczna dla sądu? Co zgodnie z prawem zawsze musi być w dokumentacji medycznej? Na czyją korzyść są odczytywane braki w dokumentacji medycznej? Jak zabezpieczyć się przed nieusprawiedliwionymi roszczeniami pacjentów? Jednym zdaniem - zapraszam na kurs dla lekarzy z prowadzenia dokumentacji medycznej, który będę prowadził. Szczegłowe informacje na stronach organizatora firmy Medical Tribune (bezpośredni link tutaj).

czytaj dalej »

03.01
2014

Czy informacje zawarte w dokumentacji medycznej muszą być podpisane przez pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Ostatnio kilka osób zwróciło się do mnie z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dotyczących podpisywania się pacjenta w dokumentacji medycznej. Jak napisała jedna z użytkowniczek mojej strony: „Wpisałam w dokumentację medyczną informacje o działaniach niepożądanych leków, w szczególności o konieczności rygorystycznego ich przyjmowania i niespożywania alkoholu, gdyż wiem, że pacjent pije i jest niesubordynowany. Niemniej mam wątpliwość, czy sąd uzna takie wpisy za wystarczające, zwłaszcza, że pacjent nie chciał podpisać się w dokumentacji medycznej, że ostrzegałam go przed niebezpieczeństwem łączenia tych leków z alkoholem i przed skutkami czasowego zaprzestania leczenia”.

czytaj dalej »

21.12
2013

6 wpisów zabiegowca w dokumentację, które mogą uratować PWZ

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Bardzo często pozywani są zabiegowcy, w szczególności chirurdzy i ortopedzi, których najczęściej prawnicy próbują łapać na braku pewnych informacji w dokumentacji medycznej. Poniżej przedstawiam 6 wpisów do dokumentacji medycznej, które mogą być kluczowe dla rozstrzygnięcia pewnego rodzaju spraw sądowych, w których pozwanymi są zabiegowcy. Szczegółowego omówienia znaczenia prawnego tych wpisów dokonuję w cyklu Dokumentacja medyczna, który ukazuje się na łamach „Medycyny po Dyplomie”.

czytaj dalej »

14.12
2013

6 wpisów w dokumentację, które mogą uratować prawo wykonywania zawodu

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Pomagając lekarzom w sprawach sądowych zorientowałem się, że bardzo często wieloletni proces toczy się dlatego, iż do dokumentacji medycznej nie wpisano jednego zdania. Poniżej przedstawiam 6 wpisów do dokumentacji medycznej, które mogą być kluczowe dla rozstrzygnięcia pewnego rodzaju spraw sądowych. Szczegółowego omówienia znaczenia prawnego tych wpisów dokonuję w cyklu Dokumentacja medyczna, który ukazuje się na łamach „Medycyny po Dyplomie”.

czytaj dalej »

23.11
2013

Kto ma prawo wglądu do dokumentacji medycznej dziecka?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.), podstawową osoba uprawnioną do dostępu do dokumentacji medycznej jest sam pacjent (art. 23 ust. 1 u.p.p.). Należy jednak podkreślić, że ustawa o prawach pacjenta przewiduje również, że prawo wglądu w dokumentację medyczną pacjent mają także: przedstawiciele ustawowi pacjenta, osoby upoważnione przez pacjenta (art. 26 ust. 1 u.p.p.) oraz inne podmioty szczególne (np. Narodowy Fundusz Zdrowia, organy rentowe, wojewódzkie komisje do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych, konsultanci krajowi i wojewódzcy).

czytaj dalej »

23.11
2013

Czy w dokumentacji należy zamieszczać „opis stanu zdrowia pacjenta”?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm., dalej: u.p.p.) w dokumentacji medycznej musi się znaleźć opis stanu zdrowia pacjenta (art. 23 ust. 1 u.p.p., art. 25 pkt 3 u.p.p.). W praktyce lekarze bardzo często zapominają o opisywaniu stanu zdrowia pacjenta i narażają się przez to na zarzut niezbadania pacjenta ewentualnie fragmentarycznego potraktowania pacjenta.

czytaj dalej »

23.11
2013

Czy pacjentowi, który otrzymał ksero, trzeba wydawać też odpis dokumentacji medycznej?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

W jednym z pytań, które do mnie trafiło, lekarz poruszył problem, często spotykany w praktyce. Otóż pacjent zażądał wglądu do dokumentacji medycznej, a następnie jej kserokopii. Po dwóch dniach pacjent przyszedł i zażądał jeszcze odpisu dokumentacji medycznej. Lekarz pyta, czy ma obowiązek wydawać odpis, jeżeli wcześniej wydał pacjentowi już ksero i umożliwił przejrzenie dokumentacji medycznej.

czytaj dalej »

23.11
2013

Czy najbliższa rodzina ma prawo wglądu w dokumentację medyczną po śmierci pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.), „Po śmierci pacjenta, prawo wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia”. Z przepisu tego wprost wynika, że jedynie osoba upoważniona za życia przez samego pacjenta ma prawo wglądu w jego dokumentację medyczną po śmierci pacjenta. Tym samym nawet najbliższa rodzina (pojęcie to nie jest pojęciem prawnym, lecz potocznym pod którym najczęściej rozumie się dzieci oraz małżonka), o ile dane osoby nie zostały upoważnione przez pacjenta, nie ma zasadniczo prawa wglądu w dokumentację medyczną pacjenta po jego śmierci.

czytaj dalej »

23.11
2013

Jakie mogą być skutki braków w dokumentacji medycznej?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Brak ogólnego opisu stanu zdrowia pacjenta.

→ domniemanie niezbadania ogólnego stanu zdrowia pacjenta.

Brak chronologicznych i dokładnych opisów stanu zdrowia ogólnego i stanu miejscowego w kolejnych dniach hospitalizacji lub podczas kolejnych wizyt ambulatoryjnych.

→ brak możliwości oceny prawidłowości reakcji lekarza na proces ustępowania albo rozwoju choroby.

Brak wpisów o decyzji wykonania badań dodatkowych, a następnie – przy nieprawidłowych wynikach – danych świadczących o reakcji ze strony lekarzy

→ sugeruje to brak przeprowadzenia konkretnych badań (zaniedbanie) lub niezauważenie niczego podejrzanego w patologicznych wynikach.

czytaj dalej »

23.11
2013

Jak powinno wyglądać upoważnienie do wglądu w dokumentację medyczną?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Zgodnie z art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 417 ze zm.), „Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych udostępnia dokumentację medyczną pacjentowi lub jego przedstawicielowi ustawowemu, bądź osobie upoważnionej przez pacjenta”. Poza tym ogólnym wskazaniem, że chodzi o „osobę upoważnioną” ustawa nie precyzuje w jaki sposób powinno wyglądać samo upoważnienie. Pewne wymogi dotyczące upoważnienia sprecyzowano w § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. Nr 252, poz. 1697), zgodnie z którym: „W dokumentacji indywidualnej wewnętrznej zamieszcza się lub dołącza do niej […] oświadczenie pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenie o braku takiego upoważnienia”.

czytaj dalej »

21.11
2013

Czy można wystawić zaświadczenie bez zbadania pacjenta?

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Artykuł 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 ze zm., dalej: u.z.l.) przesądza, że: „Lekarz orzeka o stanie zdrowia określonej osoby po uprzednim, osobistym jej zbadaniu, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w odrębnych przepisach”. Poza wyjątkami określonymi w innych przepisach, przed wystawieniem jakiegokolwiek orzeczenia o zdrowiu pacjenta lekarz ma obowiązek go zbadać.

czytaj dalej »

123starsze ›

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.