15.09
2014

Co robić, gdy ubezpieczyciel zażąda dokumentacji medycznej pacjenta i wyjaśnień?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Bardzo często spotykam się z pytaniami od lekarzy, co robić, gdy ubezpieczyciel zażąda od lekarza dokumentacji medycznej i wyjaśnień w związku z roszczeniem zgłoszonym przez pacjenta. Lekarze mają w tej materii wiele wątpliwości, gdyż z jednej strony obowiązuje ich tajemnica lekarska, z drugiej zaś ubezpieczyciele powołują się na art. 354 § 1 k.c., z którego wynika, że ubezpieczony lekarz powinien pomóc ubezpieczycielowi w rozpatrzeniu żądania pacjenta o wypłatę odszkodowania.

czytaj dalej »

09.09
2014

Sytuacje wymagające z mocy prawa pisemnej zgody pacjenta

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem pytanie, czy poza ogólną regulacją zawartą w art. 34 ust. 1 ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty („Lekarz może wykonać zabieg operacyjny albo zastosować metodę leczenia lub diagnostyki stwarzającą podwyższone ryzyko dla pacjenta, po uzyskaniu jego pisemnej zgody”) istnieją konkretne zabiegi lub sytuacje, w których lekarz musi z mocy prawa uzyskać pisemną zgodę pacjenta.

czytaj dalej »

30.08
2014

Najtrudniejszy przeciwnik lekarza na sali sądowej

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Dość często lekarze pytają mnie o to, kto jest najtrudniejszym przeciwnikiem lekarza i jego obrońcy na sali sądowej. Na takie pytania odpowiadałem zazwyczaj, że każda sprawa jest inna i nie da się tego powiedzieć, jednakże teraz myślę, iż można precyzyjnie nazwać naszego najtrudniejszego przeciwnika. Tytułem przykładu można wskazać, że:

czytaj dalej »

24.08
2014

Dlaczego lekarze płacą coraz wyższe odszkodowania?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem bardzo ciekawe pytanie związane z odpowiedzialnością prawną lekarzy. Jedne z użytkowników mojej strony zwrócił uwagę, że sumy odszkodowań i zadośćuczynień (dalej: odszkodowań) zasądzane na rzecz pacjentów przez sądy gwałtownie rosną, podczas gdy w innych dziedzinach prawa panuje względna stabilizacja otrzymywanych przez pozywających odszkodowań (np. w sprawach z tytułu wypadków komunikacyjnych).

czytaj dalej »

11.07
2014

Czy lekarz może używać tytułu doktora nie będąc doktorem nauk medycznych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio jeden z użytkowników strony przysłał do mnie następujące, bardzo ciekawe, pytanie: „Czy jest to zgodne z prawem, że lekarz, który nie ma doktoratu, przy swoim biogramie na stronie internetowej pisze: «dr Adam X – lekarz, specjalista chorób wewnętrznych […]»?”. Uogólniając, można to pytanie sformułować następująco: czy lekarz może używać tytułu doktora nie mając obronionego doktoratu?

czytaj dalej »

30.06
2014

Konflikt między rodzicami a dokumentacja medyczna

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

W jednym z e-mail, które niedawno otrzymałem, poruszono następujące zagadnienie: „Do mojej przychodni jest zapisana rodzina, w której rodzice się rozwodzą. W związku z tym często zdarza się sytuacja, że matka kseruje dokumentację, a za chwilę ojciec żąda od nas ponownie ksera dokumentacji. Czy mamy obowiązek wydawania tej samej dokumentacji im obojgu? Czy mogą żądać od nas dokumentacji medycznej po każdej wizycie? Ostatnio zaś matka (z innej rodziny) złożyła pisemne oświadczenie o zakazie udostępnienia dokumentacji medycznej ojcu, z którym się rozwiodła. Jaka jest wartość prawna tego oświadczenia?”.

czytaj dalej »

30.05
2014

Jeden dyżurny na dwa oddziały

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem następujące pytanie: „W szpitalu w którym pracuję, dotychczas mój odział zapewniał lekarza dyżurującego w SOR oraz drugiego, który dyżurował w tym samym czasie w oddziale. W związku z brakami kadrowymi nie można wykluczyć, że będziemy zmuszani do pracy w dwóch miejscach jednocześnie”. Czy to zgodne z prawem?

czytaj dalej »

25.05
2014

Sekcja zwłok pomaga zapobiegać nieusprawiedliwionym roszczeniom rodzin pacjentów

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Bardzo często wygląda to tak: rodzina zmarłego pacjenta nie zgadza się na wykonanie sekcji zwłok, więc lekarz dla świętego spokoju wpisuje do dokumentacji medycznej jakąś przyczynę zgonu i uważa, że sprawa jest załatwiona. Tymczasem jest wręcz odwrotnie: rodzina pozywa szpital oraz lekarza i zaczyna od tego, że nie wykonano sekcji zwłok. Na procesie rodzina zeznaje, że prosiła lekarza i przeprowadzenie sekcji zwłok, lecz lekarze tego nie zrobili po to, żeby ukryć błąd lekarski. W takiej sytuacji zaczyna się analizowanie, czy określona w dokumentacji medycznej przyczyna zgonu mogła być przez lekarza w danej sytuacji jednoznacznie stwierdzona. Jeżeli biegli wskażą, że nie, to mamy już pierwszą przesłankę obciążającą lekarza – niewykonanie sekcji zwłok wtedy, gdy było to konieczne.

czytaj dalej »

01.05
2014

Jakie sprawy najczęściej mają lekarze (w zależności od specjalizacji)?

category Sprawy sądowe comments dodaj komentarz

Ostatnio trafiły do mnie pytania, jakiego rodzaju sprawy sądowe najczęściej mają lekarze ze względu na wykonywaną specjalizację. Poniżej podaję problematykę spraw, które najczęściej dotyczą lekarzy z uwzględnieniem ich specjalizacji. Niniejsze zestawienie jest częściowo subiektywne, gdyż bazuje na moim doświadczeniu oraz na informacjach zawartych w bazach orzeczeń sądów powszechnych. W zestawieniu uwzględniłem tylko te specjalizacje, które są najczęściej pozywane.

czytaj dalej »

26.04
2014

Na ile się ubezpieczyć?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Bardzo często lekarze różnych specjalności zwracają się do mnie z pytaniem na jaką sumę powinni się ubezpieczyć. Jest to bardzo ważna kwestia, gdyż obowiązkowe ubezpieczenie lekarzy w przypadku większości specjalizacji lekarskich nie wystarcza. Przypomnę: obowiązkowe ubezpieczenie powinno wynosić co najmniej 75 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia oraz 350 000 euro w odniesieniu do wszystkich zdarzeń.

czytaj dalej »

18.04
2014

Czy rezydent może samodzielnie wykonać zabieg operacyjny?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

Ostatnio trafiło do mnie kilka pytań dotyczących tego, czy rezydent (lekarz podczas specjalizacji) może samodzielnie wykonać zabieg operacyjny. W praktyce, jak wynika z otrzymywanych przeze mnie e-mail, jest różnie. Tymczasem regulujące to zagadnienie przepisy ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 277, poz. 1634 ze zm.) są w tej sprawie jednoznaczne.

czytaj dalej »

1789101115

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.