08.04
2020

COVID-19: Czy lekarz zatrudniony w szpitalu może odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi z podejrzeniem COVID-19 z uwagi na brak środków ochrony indywidualnej?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem wiele e-maili, telefonów oraz wiadomości w sprawie tego, czy lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym może odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych z uwagi na brak środków ochrony indywidualnej. Jedna z użytkowniczek pisze na przykład tak: „Czy pracownik medyczny może odmówić pracy z pacjentem w stanie zagrożenia zdrowia lub życia z COVID-19, w przypadku gdy nie otrzyma specjalistycznej odzieży ochronnej?”, inny lekarz zadaje pytanie tak: „Czy istnieje jakakolwiek podstawa prawna pozwalająca lekarzom, pielęgniarkom lub ratownikom medycznym na odstąpienie od wykonywanych czynności przy chorym z potwierdzoną lub podejrzewaną infekcją COVID-19 w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnił wystarczającej ilości środków ochrony indywidualnej?”. Poniżej odpowiedź na to pytanie.

czytaj dalej »

07.04
2020

COVID-19: czy lekarz może wystawić ZUS ZLA z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem powyżej 8 roku życia z powodu zamknięcia szkół?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Nawiązując do wczoraj opublikowanego posta (tutaj), wielu lekarzy przesyła do mnie pytanie dotyczące możliwości wystawienia ZUS ZLA z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem powyżej 8 roku życia z powodu zamknięcia szkół. Jako uzasadnienie takiej praktyki często wskazują na Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych, w której są kody Z55.1 (niedostępność szkoły) i Z75.4 (niedostępność innych form opieki).

czytaj dalej »

04.04
2020

COVID-19: Kto może sprawować nadzór nad rezydentami ze szpitala monoprofilowego, przekształconego na zakaźny?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Wczoraj otrzymałem następujące pytanie od użytkowników mojej strony, nawiązujące do poprzedniego wpisu (tutaj). Pani Doktor pracuje jako rezydentka w zabiegowym szpitalu monoprofilowym, który został przekształcony w szpital dedykowany zwalczaniu zakażenia wirusem COVID-19. Wszyscy rezydenci zostali przez dyrekcję szpitala postawieni przed faktem, że mają leczyć pacjentów z COVID-19 lub z podejrzeniem COVID-19. W praktyce przyjmowani do tego szpitala są pacjenci, którzy pierwotną zabiegową specjalizacją szpitala nie mają nic wspólnego. Są to pacjenci czysto internistyczni, których głównym problemem jest zapalenie płuc. Często mają wiele zaawansowanych chorób współistniejących, które wymagają intensywnego leczenia. Pani Doktor pyta, skoro pracujemy teraz w szpitalu zakaźnym, to: „Kto powinien sprawować nad nami nadzór w myśl tych przepisów?”.

czytaj dalej »

03.04
2020

COVID-19: Czy lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego może zostać skierowany przez pracodawcę do pracy na innym oddziale?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Wczoraj otrzymałem pytanie od jednej z użytkowniczek strony, która pisze o tym, że w jej szpitalu wszyscy rezydenci z oddziału zabiegowego zostali skierowani przez dyrektora szpitala do pracy na innych oddziałach, w tym na oddziale chorób wewnętrznych oraz anestezjologii w związku ze stanem epidemii. Pani Doktor pyta, czy jest to zgodne z prawem.

czytaj dalej »

31.03
2020

COVID-19: SZYKOWANE ZMIANY W PRAWIE, NIEZWYKLE WAŻNE DLA LEKARZY

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  W odpowiedzi na Państwa zaniepokojenie, wyrażone w licznych pytaniach, dziś omówię ważne zmiany w prawie, które są szykowane w związku z epidemią w Polsce SARS-CoV-2. Wszystkie omawiane projekty ustaw, zmieniających aktualne przepisy, są obecnie na etapie prac legislacyjnych, jednakże w związku z tempem tych prac należy się spodziewać, że mogą już wkrótce stać się obowiązującym prawem.

czytaj dalej »

28.03
2020

COVID-19: Czy lekarz prowadzący ciążę może w czasach epidemii zrezygnować z wizyt stacjonarnych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

    Kontynuując cykl COVID-19 (tutaj, tutaj, tutaj), w którym odpowiadam na wasze najczęstsze pytania, dziś zajmę się kwestią ważną dla lekarzy ginekologów-położników. W ciągu ostatnich dni kilku znajomych ginekologów-położników dzwoniło do mnie z podobnym pytaniem: czy w związku z ogłoszeniem stanu epidemii mogą zrezygnować z wizyty dotyczących prowadzenia ciąży i zastąpić je wizytami on-line. Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa lekarzy ginekologów-położników w przyszłości, więc publikuję ją na blogu.

czytaj dalej »

27.03
2020

COVID-19: CZY LEKARZOWI W SZPITALU PRZEKSZTAŁCONYM NA ZAKAŹNY NALEŻY SIĘ 150% WYNAGRODZENIA?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Kilku użytkowników mojej strony zwróciło się do mnie z bardzo ciekawym pytaniem, które brzmi tak: „szpital został przekształcony w zakaźny. Dyrekcja twierdzi, że to nie to samo co «skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii» i nie planuje podwyższania wynagrodzeń do 150%, o których pisał Pan niedawno [tutaj]. Czy dyrekcja ma rację?”.

czytaj dalej »

25.03
2020

COVID19: Jacy lekarzy nie mogą zostać skierowani do pracy przy zwalczaniu epidemii? (aktualizacja)

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Otrzymuję coraz więcej pytań o COVID-19, więc na razie będę odpowiadał przede wszystkim na te pytania. Każdy lekarz, który ma pytania, niech je przesyła a ja postaram się pomóc. Dziś odpowiem na częste pytanie o to, jacy lekarze nie mogą zostać skierowani do zwalczania epidemii. Odpowiedź nie jest jednak taka oczywista, jak się przyjmuje często w obiegowych opiniach.

czytaj dalej »

16.03
2020

COVID19: Czy w związku z pandemią można wystawiać zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy na podstawie rozmowy telefonicznej?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Ostatnio otrzymałem kilka podobnych pytań od kilku użytkowników serwisu prawalekarza.pl. Jeden z nich pisze: „W POZ mam prawo wypisać zwolnienie od pracy poprzez teleporadę telefoniczną. Czy mogę też tak robić w ramach prywatnej praktyki? Jest natłok telefonów, a wiele przechodni się zamknęło” Z uwagi na to, że pytanie to się powtarza zamieszczam poniżej odpowiedź.

czytaj dalej »

11.03
2020

Mini wykłady: charakterystyka produktu leczniczego - pytania i odpowiedzi

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Zapraszam Państwa na kolejny film z cyklu mini wykłady: charakterystyka produktu leczniczego - pytania i odpowiedzi. Po poprzednim filmie o bezpiecznej farmakoterapii (tutaj) napłynęło do mnie kilka interesujących pytań, dotyczących charakterystyki produktu lecznieczego i możliwości leczenia poza charakterystyką produktu leczniczego. Poniższy film odpowiada na wszystkie pytania - do obejrzenia tutaj.

czytaj dalej »

04.03
2020

Co ważnego dla lekarzy wynika ze specustawy o koronawirusie?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Bardzo wiele osób pyta mnie o istotne dla lekarzy rozwiązania zawarte w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Zanim jednak wskażę najważniejsze skutki dla lekarzy, płynące z tej ustawy, podkreślę, że proces legislacyjny się jeszcze nie zakończył – jest to ustawa w brzmieniu uchwalonym przez Sejm, co oznacza, iż poprawki do niej może wnieść jeszcze Senat, choć Sejm nie musi się z nimi zgodzić. A teraz o tym, co istotne dla lekarzy (tekst ustawy dostępny tutaj).

czytaj dalej »

28.02
2020

Czy lekarz POZ może udzielić pielęgniarce szkolnej informacji o lekach, które przyjmuje uczeń?

category Zgoda i informowanie comments dodaj komentarz

  Ostatnio wpłynął do mnie następujący e-mail: „Jestem lekarzem POZ w […]. Przyszła do mnie pielęgniarka szkolna (wiem, że pracuje w szkole) z kartą zdrowia ucznia i chciała się dowiedzieć, jakie leki przyjmuje ten uczeń. Chodzi o to, że stan zdrowia tego ucznia powoduje, że może on tracić przytomność. Chyba nie mogę udzielić takich informacji?”. Przesłane pytanie jest istotne dla praktyki lekarzy POZ i dotyczy ostatnich zmian w prawie. Poniżej odpowiedź.

czytaj dalej »

07.02
2020

Czy przeproszenie pacjenta przez lekarza ma znaczenie prawne?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

Ostatnio jeden z użytkowników bloga zwrócił się do mnie z arcyciekawym pytaniem, które brzmi tak jak w tytule. Problem dotyczy tego, czy sąd może potraktować „przepraszam” jako przyznanie się do winy. Jest to kwestia złożona i wielowątkowa, w której udzielenie odpowiedzi wymaga nakreślenia pewnego tła. Na sprawę tę można bowiem patrzeć z kilku punktów widzenia.

czytaj dalej »

24.01
2020

Co ma zrobić lekarz, gdy nie ma zmiennika do objęcia dyżuru?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  Ostatnio zwrócił się do mnie lekarz z problem, który jest szeroko dyskutowany w mediach i serwisach specjalistycznych (patrz: tutaj). Problem jest poważny i dotyczy tego, czy lekarz po przepracowaniu dyżuru może samodzielnie zdecydować o opuszczeniu placówki w sytuacji, gdy nie ma innego lekarza, który by go zastąpił. Z uwagi na to, że prawnie sprawa jest niezwykle ciekawa warto się jej bliżej przyjrzeć. Żeby rozważyć dobrze tę kwestię, należy wskazać na kilka aspektów sprawy.

czytaj dalej »

10.01
2020

Kiedy lekarz może wystawiać recepty w formie papierowej?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  Ostatnio tematyka recept gości na moim blogu co jakiś czas (zob. np. tutaj). Dziś ponowienie na ten temat, ponieważ od dwóch dni obowiązkowo wszystkie recepty wystawia się w formie elektronicznej, co powoduje liczne pytania od użytkowników strony. Jedną z najczęściej powtarzających się kwestii jest to, w jakich sytuacjach lekarz może posłużyć się receptą papierową.

czytaj dalej »

22.12
2019

Lepsza ochrona zdrowia – refleksje końcoworoczne i życzenia

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Co chwila słyszeliśmy o zmianach w prawie medycznym, które wzbudzały kontrowersje. O zmianach korzystnych i niekorzystnych dla lekarzy. W moim przekonaniu bardzo dobrą i korzystną zmianą są wdrożenie e-recepty i e-skierowania. Uważam, że postępująca informatyzacja ochrony zdrowia pozwoli poznać skalę nieprzestrzegania zaleceń przez pacjentów i będzie mogła zostać wykorzystana w obronie lekarzy. Niemniej jest jeszcze kilka kwestii, które powinny być bardzo szybko uregulowane. Poniżej napiszę o trzech z tych kwestii.

czytaj dalej »

‹ nowsze12319

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.