22.05
2020

Czy lekarz POZ ma obowiązek zlecić badania potrzebne przed operacją pacjenta w szpitalu z kontraktem z NFZ?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

W związku z prowadzoną przez moją kancelarię akcją udzielania bezpłatnych porad wszystkim lekarzom zaangażowanym w zwalczanie COVID-19 otrzymuję wiele pytań, na które regularnie odpowiadam. Niemniej otrzymuję też pytania niezwiązane z COVID-19, na które warto odpowiedzieć. Dziś pytanie od jednego z lekarzy, który pisze: „słyszałem od kolegi, że lekarz POZ nie ma obowiązku zlecać badań potrzebnych przed operacją pacjenta w szpitalu publicznym. Czy to prawda? Mam w miesiącu kilku takich pacjentów, którzy zostali poinformowani w szpitalu, że to lekarz POZ powinien im zlecić niezbędne badania (np. układ krzepnięcia, morfologia krwi z płytkami, anty Hbs, anty HCV). Kto ma rację?”.

czytaj dalej »

18.05
2020

Czy e-wizyta i teleporada to to samo?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Tematy związane z e-wizytami i teleporadami ciągle są aktualne. Pisałem o nich już np. tutaj. Ostatnio dostałem od użytkowników niezwykle ciekawe i ważne pytanie: „Czy e-wizyta, którą prowadziłam w swojej przychodni jeszcze przed epidemią, jest obecnie teleporadą? Czy teleporada to oficjalna nazwa wszystkich e-wizyt?”. Ponieważ kwestia ta ma podstawowe znaczenie dla ustalenia treści wielu obowiązków, dotyczących np. prowadzenia dokumentacji medycznej, poniżej odpowiedź na to pytanie.

czytaj dalej »

12.05
2020

COVID-19: jak lekarz POZ ma zweryfikować tożsamość pacjenta, korzystającego z teleporady

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

  W kilku pytaniach do mnie pojawiała się ostatnio kwestia weryfikacji tożsamości pacjenta, zgłaszającego się do lekarza w ramach teleporady. O ile bowiem zagadnienie dopuszczalności udzielania teleporad nie budzi wątpliwości – jest bowiem wprost dopuszczone w art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – o tyle kwestia potwierdzania tożsamości pacjentów, korzystających z tej formy opieki zdrowotnej, wywołuje pewne wątpliwości.

czytaj dalej »

06.05
2020

COVID-19: zakaz pracy dodatkowej dla wielu lekarzy

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  W jednym z poprzednich postów pisałem o ważnych dla lekarzy zmianach w prawie (tutaj), dziś więc napiszę o kolejnej niezwykle istotnej zmianie. W dniu 30 kwietnia weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie standardów w zakresie ograniczeń przy udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej pacjentom innym niż z podejrzeniem lub zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 przez osoby wykonujące zawód medyczny mające bezpośredni kontakt z pacjentami z podejrzeniem lub zakażeniem tym wirusem (dalej: r.s.o.). Rozporządzenie to wprowadza do polskiego systemu prawnego bardzo dyskusyjne prawnie rozwiązanie, którego skutki mogą być niezwykle istotne dla lekarzy, ponieważ sprowadzają się do wprowadzenia dla niektórych lekarzy zakazu wykonywania zawodu lekarza w kilku miejscach. Poniżej szczegółowe informacje na ten temat.

czytaj dalej »

29.04
2020

COVID-19: Czy lekarz może wystawić pacjentowi zaświadczenie o przeciwwskazaniach zdrowotnych do noszenia maski ochronnej?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Dwa dni temu otrzymałem następujące pytanie od jednej z Użytkowniczek mojej strony: „w ramach teleporady zadzwoniła do mnie pacjentka z prośbą o wystawienie zaświadczenia, które zwalniałoby ją z obowiązku noszenia maski na twarzy. Pacjentka zgłaszała, że odczuwa wówczas duszność i, że od wielu lat leczy się z powodu alergii na pyłki traw. Ta choroba pacjentki była od kilkunastu lat odnotowywana w dokumentacji medycznej pacjentki. Co lekarz powinien zrobić w tej sytuacji? W jakich sytuacjach prawo dopuszcza brak noszenia maski na twarzy?”. Odpowiedź na to pytanie jest ważna, ponieważ coraz częściej lekarze zwracają się do mnie z tym problemem.

czytaj dalej »

22.04
2020

COVID-19: Który lekarz ma obowiązek stwierdzić zgon pacjenta zmarłego w czasie epidemii poza szpitalem?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Od kilku użytkowników dostaję pytania na temat stwierdzania zgonów poza szpitalem w czasie epidemii. Obowiązujące przepisy pochodzą jeszcze z lat 50 i 60 ubiegłego wieku, a obecna sytuacja dodatkowo komplikuje i tak już nieprzystający do rzeczywistości stan prawny. Z tego powodu – w ramach kolejnej nowelizacji ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych – wprowadzono instytucję lekarza, który będzie stwierdzał zgony (potocznie koroner). Niemniej zmiana ta wywołuje dodatkowe problemy interpretacyjne. Szczegóły poniżej.

czytaj dalej »

20.04
2020

COVID-19:webinarium o organizacyjnych i prawnych asepktach pandemii

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

Serdecznie zapraszam na webinarium poświęcone organizacyjnym i prawnym asepktom pandemii koronawirusa. Webinarium jest organizowane przez Akademię po Dyplomie. Termin: środa o godzinie 18.30. Będę poruszał wiele zagadnień, o które Państwo pytanie. Będę też odpowiadał na pytania. Webinarium dla lekarzy, którzy mają zarejetrowane konto na stronie podyplomie.pl, jest bezpłatne. Poniżej zarys tematyki.

czytaj dalej »

17.04
2020

Nowe przepisy dotyczące dokumentacji medycznej – zagadnienia ogólne

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Walka z COVID-19 trwa, a w natłoku informacji o koronawirusie inne ważne kwestie umykają. Nie chcąc pozwolić, żeby jedna z takich kwestii przeszła niezauważenie, dziś zajmę się zmianą przepisów, która niedawno weszła w życie. Jest to zmiana niezwykle istota dla lekarzy, pacjentów i prawników, ponieważ dotyczy przepisów o dokumentacji medycznej. Od 15 kwietnia obowiązuje już rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (dalej: r.d.m.). Temat ten z perspektywy prawnika i pacjenta znakomicie opisała mec. Jolanta Budzowska na swoim blogu (tutaj), ja więc przyjrzę się rzeczonym przepisom z punktu widzenia lekarza i podmiotu leczniczego.

czytaj dalej »

14.04
2020

COVID-19: Czy pracodawca może zmusić lekarza do rezygnacji z pracy w innej przychodni w związku z zaleceniem MZ?

category Odpowiedzialność comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymuję wiele pytań dotyczących zalecenia Ministerstwa Zdrowia, które ukazało się 26 marca, dotyczącym powstrzymania się od pracy w kilku miejscach jednocześnie. Wielu z Państwa pyta, jaki jest status prawny tego zalecenia i czy lekarz ma rzeczywiście obowiązek zastosowania się do niego. Poniżej odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości związane z tym tematem.

czytaj dalej »

09.04
2020

COVID-19: cztery przydatne wpisy w dokumentacji medycznej wizyty on-line

category Dokumentacja comments dodaj komentarz

Po wyjaśnieniu wątpliwości związanych z możliwością odmowy udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi w sytuacji braku środków ochrony indywidulanej (tutaj), wielu użytkowników mojej strony zwraca się do mnie z pytaniem o bezpieczeństwo prawne świadczeń zdrowotnych udzielanych on-line. Uprzedzając dalszą treść posta, warto pamiętać, że bezpieczeństwo wizyty on-line zależy nie tylko od dziedziny medycyny, której ta wizyta dotyczy, czy rodzaju wizyty, ale także i od doświadczenia lekarza czy rzetelności informacji przekazanych przez pacjenta. Tym samym prawidłowe prowadzenie dokumentacji wizyty jest niezwykle ważne, ponieważ uważam, że po epidemii koronawirusa będziemy mieli pandemię roszczeń. Stąd dziś publikuję informacje o czterech ważnych wpisach w dokumentacji medycznej wizyty on-line.

czytaj dalej »

08.04
2020

COVID-19: Czy lekarz zatrudniony w szpitalu może odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych pacjentowi z podejrzeniem COVID-19 z uwagi na brak środków ochrony indywidualnej?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Ostatnio otrzymałem wiele e-maili, telefonów oraz wiadomości w sprawie tego, czy lekarz zatrudniony w podmiocie leczniczym może odmówić udzielania świadczeń zdrowotnych z uwagi na brak środków ochrony indywidualnej. Jedna z użytkowniczek pisze na przykład tak: „Czy pracownik medyczny może odmówić pracy z pacjentem w stanie zagrożenia zdrowia lub życia z COVID-19, w przypadku gdy nie otrzyma specjalistycznej odzieży ochronnej?”, inny lekarz zadaje pytanie tak: „Czy istnieje jakakolwiek podstawa prawna pozwalająca lekarzom, pielęgniarkom lub ratownikom medycznym na odstąpienie od wykonywanych czynności przy chorym z potwierdzoną lub podejrzewaną infekcją COVID-19 w sytuacji, gdy pracodawca nie zapewnił wystarczającej ilości środków ochrony indywidualnej?”. Poniżej odpowiedź na to pytanie.

czytaj dalej »

07.04
2020

COVID-19: czy lekarz może wystawić ZUS ZLA z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem powyżej 8 roku życia z powodu zamknięcia szkół?

category ZUS, NFZ, recepty i refundacja comments dodaj komentarz

Nawiązując do wczoraj opublikowanego posta (tutaj), wielu lekarzy przesyła do mnie pytanie dotyczące możliwości wystawienia ZUS ZLA z powodu konieczności sprawowania opieki nad zdrowym dzieckiem powyżej 8 roku życia z powodu zamknięcia szkół. Jako uzasadnienie takiej praktyki często wskazują na Międzynarodową Statystyczną Klasyfikację Chorób i Problemów Zdrowotnych, w której są kody Z55.1 (niedostępność szkoły) i Z75.4 (niedostępność innych form opieki).

czytaj dalej »

04.04
2020

COVID-19: Kto może sprawować nadzór nad rezydentami ze szpitala monoprofilowego, przekształconego na zakaźny?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Wczoraj otrzymałem następujące pytanie od użytkowników mojej strony, nawiązujące do poprzedniego wpisu (tutaj). Pani Doktor pracuje jako rezydentka w zabiegowym szpitalu monoprofilowym, który został przekształcony w szpital dedykowany zwalczaniu zakażenia wirusem COVID-19. Wszyscy rezydenci zostali przez dyrekcję szpitala postawieni przed faktem, że mają leczyć pacjentów z COVID-19 lub z podejrzeniem COVID-19. W praktyce przyjmowani do tego szpitala są pacjenci, którzy pierwotną zabiegową specjalizacją szpitala nie mają nic wspólnego. Są to pacjenci czysto internistyczni, których głównym problemem jest zapalenie płuc. Często mają wiele zaawansowanych chorób współistniejących, które wymagają intensywnego leczenia. Pani Doktor pyta, skoro pracujemy teraz w szpitalu zakaźnym, to: „Kto powinien sprawować nad nami nadzór w myśl tych przepisów?”.

czytaj dalej »

03.04
2020

COVID-19: Czy lekarz w trakcie szkolenia specjalizacyjnego może zostać skierowany przez pracodawcę do pracy na innym oddziale?

category Rezydenci comments dodaj komentarz

  Wczoraj otrzymałem pytanie od jednej z użytkowniczek strony, która pisze o tym, że w jej szpitalu wszyscy rezydenci z oddziału zabiegowego zostali skierowani przez dyrektora szpitala do pracy na innych oddziałach, w tym na oddziale chorób wewnętrznych oraz anestezjologii w związku ze stanem epidemii. Pani Doktor pyta, czy jest to zgodne z prawem.

czytaj dalej »

31.03
2020

COVID-19: SZYKOWANE ZMIANY W PRAWIE, NIEZWYKLE WAŻNE DLA LEKARZY

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  W odpowiedzi na Państwa zaniepokojenie, wyrażone w licznych pytaniach, dziś omówię ważne zmiany w prawie, które są szykowane w związku z epidemią w Polsce SARS-CoV-2. Wszystkie omawiane projekty ustaw, zmieniających aktualne przepisy, są obecnie na etapie prac legislacyjnych, jednakże w związku z tempem tych prac należy się spodziewać, że mogą już wkrótce stać się obowiązującym prawem.

czytaj dalej »

28.03
2020

COVID-19: Czy lekarz prowadzący ciążę może w czasach epidemii zrezygnować z wizyt stacjonarnych?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

    Kontynuując cykl COVID-19 (tutaj, tutaj, tutaj), w którym odpowiadam na wasze najczęstsze pytania, dziś zajmę się kwestią ważną dla lekarzy ginekologów-położników. W ciągu ostatnich dni kilku znajomych ginekologów-położników dzwoniło do mnie z podobnym pytaniem: czy w związku z ogłoszeniem stanu epidemii mogą zrezygnować z wizyty dotyczących prowadzenia ciąży i zastąpić je wizytami on-line. Odpowiedź na to pytanie jest niezwykle ważna dla bezpieczeństwa lekarzy ginekologów-położników w przyszłości, więc publikuję ją na blogu.

czytaj dalej »

27.03
2020

COVID-19: CZY LEKARZOWI W SZPITALU PRZEKSZTAŁCONYM NA ZAKAŹNY NALEŻY SIĘ 150% WYNAGRODZENIA?

category Zagadnienia ogólne comments dodaj komentarz

  Kilku użytkowników mojej strony zwróciło się do mnie z bardzo ciekawym pytaniem, które brzmi tak: „szpital został przekształcony w zakaźny. Dyrekcja twierdzi, że to nie to samo co «skierowanie do pracy przy zwalczaniu epidemii» i nie planuje podwyższania wynagrodzeń do 150%, o których pisał Pan niedawno [tutaj]. Czy dyrekcja ma rację?”.

czytaj dalej »

‹ nowsze12319

Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację polityki cookies i zastrzeżenia prawne.